BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grynia Alina (Uniwersytet w Białymstoku), Subotovič Agnieška
Title
Uwarunkowania działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ich konkurencyjności
Conditions for Business Activities in Countries of Central and Eastern Europe in View of Their Competitiveness
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 82-93, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Działalność gospodarcza, Przedsiębiorstwo
Business activity, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Celem artykułu jest analiza zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz określenie znaczenia tych zmian dla konkurencyjności analizowanych gospodarek. Podstawą do prowadzonych rozważań posłużą dane wtórne pochodzące z raportów Doing Business oraz Global Competitiveness Reports. Okres badawczy obejmuje lata 2006-2016. W analizie danych posłużono się metodami statystycznymi i opisowymi.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is a comparative analysis of the business environment in the countries of Central and Eastern Europe and to determine the importance of these changes for the competitiveness. For the analysis will be used data from the reports Doing Business and Global Competitiveness Reports. The research covers the period between 2006 and 2016. While analysing the data statistical and descriptive methods have been used.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L. (1998), Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków.
 2. Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Gorynia M., Łaźniewska E. (red.) (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 4. Meredyk K. (red.) (1998), Teoria ekonomii. Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 5. Milewski R. (red.) (2003), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
 6. Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Toruń.
 7. Śliwiński R. (2011), Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Wnorowski H.J. (2011), Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. [www1] http://www.weforum.org/reports (dostęp: 2.09.2016).
 10. [www2] http://www.doingbusiness.org/methodology (dostęp: 8.08.2016).
 11. [www3] http://www.doingbusiness.org/reports (dostęp: 2.09.2016).
 12. [www4] http://www.doingbusiness.org/reports/regional-reports (dostęp: 10.09.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu