BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostoj Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Beata Woźniak-Jęchorek, Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo UEP, Poznań 2016, ss. 382
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (8), 2016, nr 305, s. 150-154
Keyword
Recenzja, Rynek pracy
Review, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przywołana rozprawa składa się z rozbudowanego wprowadzenia, pięciu rozdziałów merytorycznych i zakończenia, a także obszernego aneksu. Rozdziały merytoryczne obejmują dwa rozdziały teoretyczne i trzy o charakterze empirycznym. Każdy z rozdziałów został zakończony konkluzjami wypływającymi z danego etapu badań.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu