BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gembalska-Kwiecień Anna (Politechnika Śląska), Żurakowski Zbigniew (Politechnika Śląska)
Title
System szkoleń i adaptacji pracowników w realizacji poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalni
The System of Training and Adaptation of Employees in Achieving the Improvement of Work Safety in the Mine
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 85-94, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie bezpieczeństwem, Szkolenia, Adaptacja społeczno-zawodowa, Pracownicy fizyczni
Safety management, Training, Socially-professional adaptation, Manual workers
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono system szkoleń i adaptacji pracowników na stanowiskach robotniczych w kopalni. W opisywanym przedsiębiorstwie położono nacisk na podnoszenie bezpieczeństwa pracy między innymi poprzez rozwijanie i doskonalenie umiejętności pracowników, w tym dogłębne przeszkolenie i zapoznanie ich z zagrożeniami środowiska pracy. (abstrakt oryginalny)

This article describes the system of training and the adaptation of workers to blue-collar jobs in the mine. In this enterprise focused on improving safety, inter alia through the development and improvement of skills of staff, including in-depth training and familiarizing them with threats of the working environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dokumenty wewnętrzne KWK.
  2. Gembalska-Kwiecień A.: Analiza funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie wybranej kopalni ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji pracowników, [w:] Białek J., Mielimąka R., Czerwińska-Lubszczyk A.: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni. Gliwice 2014.
  3. Gembalska-Kwiecień A.: Prawidłowe kształtowanie środowiska pracy jako jeden z elementów podnoszenia bezpieczeństwa pracy, [w:] Biały W., Kaźmierczak J. (red.): Systems Supporting Production Engineering. PKJS, Gliwice 2013.
  4. Gembalska-Kwiecień A.: Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie w ocenie pracowników. "Śląskie Wiadomości Elektryczne", nr 6(105), 2012.
  5. Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Politechnika Łódzka, Łódź 2000.
  6. Monitorowanie rynku pracy. Główny Urząd Statystyczny, Departament Demografii i Rynku Pracy, Warszawa 2014.
  7. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
  8. Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska, Gliwice 1996.
  9. Studenski R.: Teorie przyczynowości wypadkowej i ich empiryczna weryfikacja. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1986.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu