BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Becker-Pestka Daria (Wyższa Szkola Bankowa w Gdańsku)
Title
Zagadnienia resocjalizacji w opracowaniach niepedagogicznych
Problems of Resocialization in Unprofessional Press Publications
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2016, nr 20 (1), s. 5-14, bibliogr. 21 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Resocjalizacja, Więziennictwo, Wymiar sprawiedliwości
Resocialization, Prison system, Judiciary
Note
summ.
Abstract
Zagadnienia dotyczące kary pozbawienia wolności, sprawców przestępstw, efektywności resocjalizacji ze zrozumiałych względów budzą ogromne zainteresowanie społeczeństwa. Jest to szczególnie widoczne zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do spektakularnych naruszeń przepisów prawa, ucieczek więźniów bądź zakład karny opuszczają przestępcy szczególnie niebezpieczni. Można przyjąć, że wiele osób nie związanych zawodowo z wymiarem sprawiedliwości zadaje sobie pytania o efektywność resocjalizacji, jej przebieg i warunki odbywania kary. Warto także zauważyć, że właśnie ze względu na skutki społeczne rozwiązanie tych problemów nabiera szczególnego znaczenia. Podjęcie refleksji nad tymi problemami jest więc uzasadnione.(fragment tekstu)

Presented text refers problems of resocialization in unprofessional elaboration delinquency. It means the press articles which have been print in unprofessional publications. Contents have been presented on chosen examples showing the problems devoted the jail, resocialization, people staying in prison, responsibility. The problems in articles are concentrated on conditions of punishing in polish prison, efficiency of resocialization, people who are in prison, the results of the process of change, the programs. The publishers are also interested in system errors victims. The main aim of this text is to define the problems devoted the resocialization, which were described by the authors in unprofessional articles. I also try to present the main ideas of the texts. The material, which is gathered in this article is a trial to see the process of resocialization from different perspective. It is important for people, who are not experts and doesn't have special knowledge connected with crime, prison, victims, punish and other problems. This text cannot be a base of scientific research and discuss. In my opinion the text may be important and fill the knowledge gap. According to the authors of the articles, it is not possible to say about the process of resocialization in polish prison. The prison seems as improper functioning structure, where there are people aware of their rights and dangerous for members of society. They have much time to do sport and to learn. They also get much social help. The authors of publications pay also attention to the victims of crime and system errors victims.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie, E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2009.
 2. Ćwieluch, J., Paróweczki w płatkach cebuli, "Polityka", 40(2927)/2013, ss.31-33.
 3. Domagalska, K., Wolność w więzieniu, "Wysokie Obcasy", 9(716)/2013, ss. 12-19.
 4. Drzewiecki, R., Radlińska E. M., Skazani na wczasy, "Dziennik Gazeta Prawna", 198/2014, w: "Angora", 42/2014, ss. 52-54.
 5. Górski, S., Metodyka resocjalizacji, Warszawa 1985.
 6. Jaworska, A., Wprowadzenie, w: Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, red. A. Jaworska, Kraków 2009, s. 9.
 7. Konopczyński, M., Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamość, w: Resocjalizacja, red. B. Urban, M. Stanik, Warszawa 2008.
 8. Konopczyński, M., Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży, Warszawa 1996.
 9. Kopocz, K., Wszystko mogę jeszcze zmienić, "Wysokie Obcasy", 35(690)/2012, ss. 34-35.
 10. Kossowska, A., Współczesna przestępczość - uwarunkowania i konsekwencje. Dylematy reakcji społecznej, w: Resocjalizacja, red. B. Urban, M. Stanik, t. 2, Warszawa 2008.
 11. Machel, H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 2004.
 12. Pospiszyl, K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998.
 13. Pytka, L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2008.
 14. Pytlakowski, P., Ślepa, głucha i zapiekła, "Polityka", 15(2953)/2014, ss. 33-35.
 15. Stańczyk, M., Odszkodowanie za więzienie. www.onet.pl; w: "Angora", 21/2014, ss. 32-33.
 16. Surmiak-Domańska, K., Wychowawca w masce spawacza, "Wysokie Obcasy", 50(705)/2012, ss. 44-47.
 17. Szałański, J., Kryteria i mierniki efektywności resocjalizacji, w: Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, red. F. Kozaczuk, Rzeszów 2008.
 18. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, Dz. U. 2014 r. poz.
 19. http://www.policja.pl. Accessed 3 September 2014.
 20. http://www.statystyka.policja.pl/st/opinia-publiczna/86968,Polacy-czuja-sie-bezpiecznie- w-miejscu-zamieszkania.html. Accessed 3 September 2014.
 21. http://www.policja.pl/pol/form/1,Statystyki-dnia.html?page=0. Accessed 3 September 2014.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu