BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Katana Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Innowacje społeczne w kontekście rozwoju inteligentnych organizacji
Social Innovation in the Context of the Development of Intelligent Organizations
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 143-154, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Organizacje inteligentne, Innowacje, Rozwój, Innowacje społeczne
Intelligent organisations, Innovations, Development, Social innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza zagadnienia innowacji społecznych oraz znaczenia innowacji społecznych dla przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia również, czym jest inteligentny rozwój i inteligentna organizacja. Niniejsze rozważania mają charakter teoretyczny i stanowią przegląd literatury dotyczącej tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze the issue of social innovations and the meaning of them for enterprise. The study also shows what is smart growth and intelligent organization. These reflections are theoretical and provide the review of the literature of this issue. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bekkers V., Tummers L., Voorberg W.: From public innovation to social innovation in the public sector: a literature review of relevant drivers and barriers. Erasmus University, Rotterdam 2013.
 2. Brzeziński M.: O organizacjach przyszłości raz jeszcze. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1(30), 2014.
 3. Caulier-Grice J., Davies A., Patric R., Norman W.: Defining Social Innovation. A deliverable of the project: "The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe" (TEPSIE). European Commission - 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research, Brussels 2012.
 4. Drucer P.F.: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Studio Emka, Warszawa 2004.
 5. Edwards-Schachter M.E., Matti C.E., Alcántara E.: Fostering quality of life through social innovation: a living lab methodology study case. "Rewiew of Policy Research", Vol. 29, No. 6, 2012.
 6. Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 7. European Commission: Guide to social innovation. Brussels 2013, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/presenta/social_innovation/social_innovation_2013.pdf, 14.01.2016.
 8. European Commission: State of the innovation Union. Taking stock 2010-2014, Directorate - General for Research and Innovation, Brusseles 2014. http://ec.europa.eu/ research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/state_of_the_innovation_union_ report_2013.pdf, 10.02.2016.
 9. Jędrych E.: Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych. PWN, Warszawa 2013.
 10. Kordel P., Kornacki J., Kowalczyk A., Kowalczyk K., Pylak K., Wiktorowicz J.: Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. PARP, Warszawa 2010.
 11. Kożuch B.: Nauka o organizacji. CeDeWu, Warszawa 2008.
 12. Łobejko S.: Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce. PARP, Warszawa 2009.
 13. Mikuła B.: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Difin, Warszawa 2007.
 14. Moulaert F., Martinelli F., Swyngedouw E., González S.,: Towards alternative model(s) of local innovation. "Urban Studie", vol. 42(11), 2005.
 15. Mulgan G.: Social innovation. What it is, why it matters and how it can be accelerated. Young Foundation, London 2007.
 16. Olejniczuk-Merta A.: Innowacje społeczne. "Konsumpcja i Rozwój", nr 1, 2013.
 17. Olejniczuk-Merta A.: Innowacje społeczne - aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej? [w:] MONOGRAFIE IBRKK: Innowacje społeczne od idei do upowszechnienia efektu. Warszawa 2014.
 18. Panek-Owsiańska M.: Innowacje społeczne, [w:] Ćwik N. (red.): Wspólna odpowie-dzialność. Rola innowacji. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2013.
 19. Penc J.: Encyklopedia zarządzania. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2008.
 20. Sanzo-Perez M., Álvarez-Goznález L., Rey-García M.: How to encourage social innovations: a resource-based approach. "The Service Industries Journal", vol. 7-8, 2015.
 21. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A.: Zarządzanie firmą innowacyjną. Difin, Warszawa 2000.
 22. Stoner J., Freeman R., Gilbert D.: Kierowanie. PWN, Warszawa 2001.
 23. Westley F.: The social innovation dynamic. Social Innovation Generation. University of Waterloo, Waterloo 2008, http://sig.uwaterloo.ca/sites/default/files/documents/TheSocial InnovationDynamic_001.pdf, 14.01.2016.
 24. Wiktorska-Święcka A., Moroń D., Klimowicz M.: Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania. Difin, Warszawa 2015.
 25. Zapf W.: Über soziale Innvationen. "Soziale Welt", Nr 40(1-2), 1989.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu