BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski), Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski), Lysenko-Ryba Kateryna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
CSR i jego znaczenie dla kształtowania relacji z klientami - w świetle wyników badań ankietowych
CSR and Its Role in Forming Relationships with Customers - in the Light of Survey Results
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 155-167, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Relacje z klientami, Marka
Corporate Social Responsibility (CSR), Relationships with customers, Brand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest nową, dynamicznie rozwijającą się koncepcją zakładającą równowagę między trzema wymiarami - ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Od przedsiębiorstwa oczekuje się nie tylko pomnażania zysków, ale również pełnego spojrzenia na otoczenie i pracowników. Społeczne zaangażowanie to obecnie, poza działalnością charytatywną, odpowiedź na potrzeby społeczności. Najważniejsze jest, by przedsiębiorstwa wdrożyły procesy, dzięki którym względy społeczne, środowiskowe i etyczne oraz kwestie praw człowieka staną się stałym elementem ich działalności i strategii biznesowej. (abstrakt oryginalny)

CSR is becoming the dominant philosophy of doing business, based on social dialogue and listening to the needs of the environment. It reflects the quest for balance between economic, social and ethical sphere of activities of each enterprise. CSR is a concept, that allows to manage business in a social interests way of the enterprise environment. Companies are expected not only to increase profit margins but also think about the environment and workers. Social involvement is currently, out of charity, answer to the needs of the community. The most important is fact, that companies have implemented processes by which social, environmental, ethical considerations and human rights issues would become a regular part of their business and business strategy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa 2009.
 2. Altkorn J.: Strategia marki. Marketing bez tajemnic. PWE, Warszawa 2001.
 3. Aupperle K., Carroll A., Hatfield J.: An empirical examination of the relationship between corporate social responsability and profitability. "Academy of Management Journal", Vol. 28, 1985
 4. Barth R., Wolff F.: Corporate Social Responsibility in Europe. Rhetoric and Realities. Cheltenham 2009.
 5. Bartkowiak G.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empi-rycznym. Difin, Warszawa 2011
 6. Brdulak A.: CSR jako nowa koncepcja rozwoju firm, [w:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.): Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. Warszawa 2006.
 7. Bruhn M.: Begriffsabgrenzungen und Erscheinungsformen von Marken. Gabler Verlag, Bern, Stuttgart, Wien, 2004.
 8. Bustamante S.: CSR, Trust and the Employer Brand, CSR Trends. Beyond Business as Usual. Reichel J. (ed.), CSR Impact, Łódź 2014.
 9. Dahlsrud A.: How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions. "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/csr.132/epdf, 10.10.2015.
 10. Dichtl E., Grundidee. Entwicklungsepochen und heutige wirtschaftliche Bedeutung des Markenartikels, [in:] Markenartikel heute - Marke, Markt und Marketing. Gabler Verlag, Wiesbaden 1978.
 11. Green Paper. Promoting The European framework for the Corporate Social Responsibility. European Commision, Brussels, 18 July 2001.
 12. Greser J.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2008.
 13. He H., Li Y.: CSR and service brand: The mediating effect of brand identification and moderating effect of service quality. "Journal of Business Ethics", Vol. 100(4), 2011.
 14. Komisja Europejska, Communication from the commission on the European Competitiveness Report 2008-SEC (2008)2853, Bruksela 2008.
 15. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SJA, Warszawa 1999.
 16. Maheshwari K., Kumar V.: To create a positive brand image through Corporate Social Responsibility, 2013, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2466844.
 17. Meffert H., Burmann H., Koers Ch.: Stellenwert und Gegenstand des Markenmanagement, [in:] Meffert H., Burmann H., Koers Ch. (Hrsg.): Markenmanagement. Wiesbaden 2002.
 18. Mohr L.A., Harris K.E.: Do consumers expect companies be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behaviors. "The Journal of Consumers Affairs", Vol. 35, No. 1, 2001.
 19. Pivato S., Misani N., Tencati A.: The impact of corporate social responsibility on consumer trust: the case of organic food. "Business Ethics: A European Review", No. 17(1), 2008.
 20. Vlachos P.A.: Tsamakos A., Vrechopoulos A.P., Avramidis P.K.: Corporate social responsibility: attributions, loyalty, and the mediating role of trust. "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 37, Iss. 2, 2009.
 21. World Business Council for Sustainable Development. Corporate Social Responsibility: making good business sense. Red Letter Desig, London 2000.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu