BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korczak Paweł (Warsaw University of Technology, Poland)
Title
Applying Selected Models of Change Management in Non-Profit Organizations
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 183-193, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zarządzanie zmianami, Zarządzanie organizacją non-profit, Trzeci sektor gospodarki
Change management, Management of non-profit organization, Third sector of the economy
Note
summ.
Abstract
Change management is very important these days. An organization's market share and development are based on change. A company that cannot manage change will probably not survive in the market. Due to different characteristics between non-profit and for-profit management it is not recommended to directly adopt management techniques and methods to the third sector organizations. The article focuses on presenting popular change models from commercial organizations and assessing their use in non-profit organizations, and offers an explanation why they cannot be used in the original form. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Albrecht, W., Sack, R. (2000). Accounting education: Charting the Course through a Perilous Future. Sarasota.
 2. Anheirer, H. (2005). Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy. London and New York.
 3. Bogacz-Wojtanowska, E. (2005). Wzory zatrudnienia w organizacjach pozarządowych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
 4. Bratnicki, M. (1998). Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 5. Clarke, L. (1997). Zarządzanie zmianami. Warszawa: Wydawnictwo Gegethner&Ska.
 6. Domański, J. (2010). Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce. Warszawa.
 7. Drucker, P. (1995). Zarządzanie organizacją pozarządową. Warszawa: Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs.
 8. Glinski, P., Lewenstein. B., Siciński A., Frączak P. (2002). Samoorganizacja społeczeństwa polskiego - trzeci sektor. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 9. Hudson, M. (1997). Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego. Warszawa: Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO.
 10. Kietlińska,K. (1995). Finansowanie kultury. Łódź.
 11. Kotter, J.P. (1995). Leading change: why transformation efforts fail. Harvard Business Review, March-April.
 12. Kożuch, B. (2005). Kooperatywne zachowania organizacji publicznych, w: B. Plawgo, W. Zaremba (red.) Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym. Białystok: Wyd. Fundacja Współczesne Zarządzanie.
 13. Kritsonis, A. (2005-2005). Comparison of Change Theories. International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 8(1).
 14. Limański, A., Drabik I. (2007). Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa: Difin.
 15. Masłyk-Musiał, E. (1996). Zarządzanie zmianami w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera.
 16. Masłyk-Musiał, E. (1996). Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 17. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim. M. Załuska, J. Boczonia (red.). Warszawa: Interart.
 18. Osbert-Pociecha, G. (2010). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (9)8.
 19. Penc, J. (1999). Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Warszawa: Placet.
 20. Seibel, W., Anheier H. (1990). The third sector comparative studies of nonprofit organizations. Berlin-New York: Walter de Gruyeter.
 21. Wendt, R. (2010)., Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Warszawa: Dom Wydawniczy Zachorek.
 22. Zarębska, A. (2002). Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 23. Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym. (2003). Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 24. Zielińska, A. (2011). Strategie zarządzania organizacjami pozarządowymi. Master of Business Administration, (4)111, 95-104.
 25. Żyro, T. (2006). Wstęp do politologii. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu