BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszyk Bartłomiej (National Louis University, Poland)
Title
Commercialization as an Appropriate Approach to the Process of Restructuring Hospitals in Poland
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 195-208, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Szpitalnictwo, Restrukturyzacja, Komercjalizacja, Opieka zdrowotna
Hospital service, Restructuring, Commercialization, Health care
Note
summ.
Abstract
While Polish health system has been suffering from underfunding for over 20 years, Polish hospitals have faced chronic debt. The situation indicates that necessary action must be taken to transform the hospitals in terms of financial and organizational issues. Current law and organizational structure of Polish hospitals have many flaws and are not coherent with the turbulent environment in which the hospitals operate. Moreover, managers running hospitals under the structure of SPZOZ, do not have any incentive to enhance the functioning of their hospitals, and this contributes to poor managing of the companies. What is more, managers do not have clear information which management structure they should choose to be able to normalize the situation in the hospitals as they are attacked by two extreme groups having different remedies for the hospitals' problems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz, L. (2012). Odkrywając wolność, przeciw zniewoleniu umysłów. Poznań: Zysk i S-ka.
 2. Dercz, M., Rek, T. (2012). Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 3. Ferguson, N. (2013). Civilisation. The West and the Rest. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 4. Horosz, P. (2013). Prawnogospodarcze konsekwencje komercjalizacji szpitali. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 5. Horosz, P. (2012). Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 6. Kachniarz, M. (2008). Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 7. Kotler, P.K., Bowen, J.T., Makens, J. (2009). Marketing for Hospitality & Tourism. New Jersey: Prentice Hall.
 8. Ministry of Finance. Zadłużenie SPZOZ-ów. Retrieved from http://www.mz.gov.pl/__data/assets/excel_doc/0009/22041/zadluzenia-II-kw.-2014.xls.
 9. OECD Health Statistics 2014. Frequently Requested Data. Retrieved from http://www.oecd.org/health/health-systems/Table-of-Content-Metadata-OECD-Health-Statistics-2014.pdf.
 10. Palmera, T. (2012). After the Welfare State. London: Jameson Books- Students for Liberty Series.
 11. Patena, W. (2011). W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny w praktyce. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 12. Perechuda, K., Kowalewski, M. (2008). Zarządzanie komercyjną firmą medyczną. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 13. Skorupska, U. (2012). Rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce na tle innych państw. Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce. Retrieved from http://www.innovation-in-healthcare.pl/raport/.
 14. World Bank Indicators. GDP per capita. Retrieved from http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CDłumacz.
 15. http://www.stefczyk.info/wiadomosci/gospodarka/coraz-wiecej-polakow-zle-ocenia-sluzbezdrowia.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu