BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutzner Iwona Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Small Training Services Enterprises in Knowledge-Based Economy- an Attempt at Identification of the Main Trends and Modifications
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 245-260, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Globalizacja, Rynek usług szkoleniowych, Pracownicy wiedzy
Globalization, Training services market, Knowledge workers
Note
summ.
Abstract
The processes of globalization, which affect all aspects of social life - economics, politics and culture, also affect the functioning of modern companies. Enterprises, as economic entities, in addition to physical, financial and information resources, have teams of men, which are their biggest strength. Only those of them survive whose resources are based on intellectual assets. The transformations also apply to the organizations themselves, including changing their character, structures and way of human capital management. Furthermore, the role and function of the employee is being reconstructed. This publication presents the results of the empirical research of the author, which constitutes an introduction to the proper and scheduled research process. The aim of the study was to collect information about training services market, entities forming it, the models of these companies, as well as to identify the human capital, which it creates. In addition, it will be an attempt to answer the question whether, or and if so, what is the role of external knowledge worker in small training services enterprise. Also, whether, or and if so, how external knowledge worker affects development of such a company. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Davenport, T. H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 2. Drucker, P. (2006). Zarządzanie wiedzą. Gliwice: Helion.
 3. Drucker, P. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: PWN.
 4. Edvinsson L., Malone M., S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
 5. Gableta, M. (2003). Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo UE.
 6. Galar, R. (2003). Gospodarka oparta na wiedzy - sześć wątpliwości. In: A. Kukliński (Ed.) Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego w Polsce. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
 7. Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 8. Handy, Ch. (1996). Wiek paradoksu, W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 9. Juchnowicz, M. (2014), Pracownicy jako kapitał. In: M. Juchnowicz (Ed.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje. Warszawa: PWE.
 10. Makowski, K. (Ed.), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 11. Marcinkowska, M. (2011). Wycena zasobów niematerialnych. In: M. Panfil, A. Szablewski (Ed.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Warszawa: Poltext, Warszawa.
 12. Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 13. Morawski, M. (2009). Zarządzanie profesjonalistami. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. Morawski, M. (2006). Zarządzanie wiedzą. Organizacja-system-pracownik. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 15. Mrówka, R. (2012). Nowa gospodarka a CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce. In: P. Płoszajski (Ed.). Warszawa: Open Links.
 16. Niklewicz-Pijawczynska, M., Wachowska, M. (2012). Wiedza - kapitał ludzki - innowacje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Oleksyn, T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organziacji. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 18. Przybyszewski, R. (2007). Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 19. Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 20. Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 21. Morawski, M. (2003). Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. Przegląd Organizacji, 1.
 22. Strojny, M. (2000). Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 10.
 23. Wziątek-Staśko, A. (2002). Nie wszyscy są równi. Personel, 2.
 24. www.gus.gov.pl
 25. www.pifs.pl
 26. www.rip.praca.goc.pl
 27. www.wikipedia.pl
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu