BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Finansyzacja w małopolskich spółkach giełdowych i jej zmiana w czasie
Financialization in the Activity of the Publ ic Companies from Malopolska an it's Changes
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 123-132, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Przedsiębiorstwo, Finansjeryzacja, Spółki giełdowe, Raportowanie, Spółki publiczne
Enterprises, Financialization, Stock market companies, Reporting, Public companies
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Cel - Celem pracy jest zbadanie skali finansyzacji w małopolskich spółkach giełdowych i zmian tego zjawiska w czasie. Metodologia badania - Analiza sprawozdań finansowych badanych spółek. Badanie wielkości sprawozdawczych związanych z tym zjawiskiem i ich udziału w wielkościach sprawozdawczych ogółem. Wynik - Skala zjawiska finansyzacji w spółkach giełdowych z małopolski jest nieznaczna i nie rozrasta się w czasie. Oryginalność/wartość - Nowe badanie tego zjawiska w przedsiębiorstwach małopolskich.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Investigation of the size of the financialization in the public companies from Malopolska, and it's changes. Design/methodology/approach - Analyze of the companies' financial reports. Findings - Degree of financialization in the companies from Malopolska isn't significant, and doesn't increase. Originality/value - New researches this problem in the enterprises from Malopolska.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gostomski E. (2014). Finansyzacja w gospodarce światowej. Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, 33, 299-311.
  2. Marszałek P. (2012). Finansyzacja - problemy i kontrowersje. Finanse Publiczne, 247, 220-230.
  3. Ratajczak M. (2012). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, 3, 281-301.
  4. Ratajczak M. (2014). Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki. Ekonomista, 2, 207-219.
  5. Remlein M. (2015). Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 129-139.
  6. Remlein M. (2015). Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 169-180.
  7. Vasudevan R. (2015). Financialization, Distribution and Accumulation: A Circuit of Capital Model with A Managerial Class. Metroeconomica. DOI: 10.1111/meca.12106.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu