BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński), Hawran Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński, doktorant), Kowalik Joanna (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR
Sector Indicators in the Assessment of Publ ic Companies Based on Financial Statements Presented in Accordance With IAS
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 167-178, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Spółki giełdowe, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Wskaźniki sektorowe, Spółki publiczne
Stock market companies, Financial statements, International Accounting Standards (IAS), Sectoral indicators, Public companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji spółek publicznych z wykorzystaniem wskaźników sektorowych obliczonych na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the situation of public companies using sectoral indicators calculated on the basis of financial statements prepared in accordance with International Accounting Standards.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A. (2005). Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. Rachunkowość, 3.
 2. Dudycz T., Skoczylas W. (2010). Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008. Rachunkowość, 6.
 3. Dudycz T., Skoczylas W. (2011). Sektorowe wskaźniki finansowe za rok 2009 i ich porównywalności. Rachunkowość, 4.
 4. Dudycz T., Skoczylas W. (2005). Wskaźniki sektorowe za lata 2002 i 2003. Rachunkowość, 3.
 5. Dudycz T., Skoczylas W. (2006). Wskaźniki sektorowe za rok 2004. Rachunkowość, 5.
 6. Dudycz T., Skoczylas W.(2008). Wskaźniki sektorowe za rok 2006. Rachunkowość, 5.
 7. Dudycz T., Skoczylas W. (2009). Wskaźniki sektorowe za rok 2007. Rachunkowość, 6.
 8. Dudycz T., Skoczylas W. (2007). Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 7.
 9. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Analiza poziomu zadłużenia przedsiębiorstw na przykładzie "dobrych" i "złych" firm w latach 2010-2012. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 203-214). Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 10. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35, 57-70.
 11. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2005). Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Płynność finansowa w spółkach giełdowych w latach 2010-2012, wsp. E. Ziółkowska, T. Bednarz, w: W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 187-202). Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
 13. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). The Level of Depreciation in Cash. W: A. Malina, R. Oczkowska, J. Kaczmarek (red.), Knowledge - Economy - Society. In the Development and Challenges of Modern Economies, Finance and Information Technology (s. 213-224). Krakow: Foundation of the Cracow University of Economics.
 14. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Zakłócenia porównywalności wykorzystaniu wyników analizy finansowej w podejmowaniu decyzji menedżerskich (konferencja). Kraków-Krynica: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 15. Gos W. (red) (2007). Vademecum Głównego Księgowego. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.
 16. Waśniewski T., Skoczylas W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu