BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luberda Małgorzata (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
The Impact of Tourism on the Socio-Cultural Environment in the Gorce National Park and its Vicinity
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 261-275, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Turystyka, Ekoturystyka, Czynniki rozwoju turystyki
Tourism, Ecotourism, Tourism development factor
Note
summ.
Country
Gorczański Park Narodowy
Gorce National Park
Abstract
The paper presents the problems of tourism in terms of its relationship with the social as well as cultural environment. The purpose of the article was to examine how tourism affects the socio-cultural environment in the Gorce National Park and its vicinity. I examined whether tourist traffic in the Park brings about more benefits or problems, and whether changes taking place in communities visited by tourists are positive or negative? The impact of tourism on the socio-cultural environment has been analyzed on the basis of a questionnaire I conducted. At the end I present a balance of benefits and costs of tourism in the Gorce National Park and its surroundings in the social and cultural contexts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gaworecki, W. (1997). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Krawczyk, Z. (2007). Dysfunkcje turystyki. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 3. Loch, J. (1998). Plan ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego - elaborat. Poręba Wielka.
 4. Łobocki, M. (2007). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 5. Mika, M. (2008). Turystyka jako czynnik przemian społecznych. In: W. Kurek (Ed.), Turystyka (pp. 430). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Mika, M. (2008). Turystyka jako czynnik przemian kulturowych. In: W. Kurek (Ed.), Turystyka (pp. 434). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Plich, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo "Żak".
 8. Popko - Tomasiewicz, K. (2007). Turystyka na terenie GPN - wyniki monitoringu ruchu turystycznego w sezonie letnim 2006. Poręba Wielka: GPN.
 9. Popko-Tomasiewicz, K. (2006). Turystyka. In: W. Różański (Ed.), 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców (pp. 50). Poręba Wielka: GPN.
 10. Przecławski, K. (1997). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Wydawnictwo "Albis".
 11. Ptaszycka - Jackowska, D. (2008). Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych. In: W. Kurek (Ed.), Turystyka (pp. 80). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Różański, P. (2006). Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA.
 13. Różański, W. (2006). Historia powstania Gorczańskiego Parku Narodowego i jego znaczenie dla ochrony przyrody w Polsce. In: Ochrona Beskidów Zachodnich (pp.13). Poręba Wielka: GPN.
 14. Ruciński, M., Tomasiewicz, J. (2006) Gorczański Park Narodowy w liczbach. In: W. Różański (Ed.) 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców (pp. 15). Poręba Wielka: Oficyna Wydawnicza "REWASZ".
 15. Zaczyński, W. (1997). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 16. Zaręba, D.(2006). Ekoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu