BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Poland)
Title
The Effectiveness of the Leniency Program in Combating Cartel Agreements in Poland
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2014, vol. 13, s. 359-371, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kartel, Ochrona konkurencji, Prawo konkurencji
Cartel, Competition protection, Competition law
Note
summ.
Abstract
The Leniency program that has been analyzed raises the question concerning its effectiveness in fighting with the cartel agreements and whether it encourages the participants of the cartel enough to betray other participants of the cartel agreement. Examining such effectiveness is hard enough because of the secret character of functioning of cartels themselves and, in fact, it is not known how many cartel agreements exist in the Polish economy. The aim of the article is to analyze the effectiveness of methods of combating anti-competitive agreements such as cartels through mechanisms of the Leniency program. The intention of the Author is to make an attempt at researching the construction of the Leniency program itself and then, basing on the analysis of documents and reports of the Office for Competition and Consumer Protection, researching the rate of cartel agreements from 2005 to 2012. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernatt, M., Jurkowsk,a A., Skoczny, T. (2007). Ochrona konkurencji i konsumentów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Etro, F. (2006). Competition Policy. Toward a New Approach. European Competition Journal, 2(1), 29-55.
 3. Fornalczyk, A. (2007). Biznes a ochrona konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Wotler Kluwer.
 4. Hovenkampf, H. (1989). The Antitrust Movement and the Rise of Industrial Organization, Texas Law Review, 68.
 5. Jurczyk, Z. (2004). Kartele w prawie konkurencji Unii Europejskiej - skutki dla Polski. Warszawa: UOKiK.
 6. Kovacic, W.E., Shapiro, C. (2000). Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking. Journal of Economic Perspectives, 14(1).
 7. Krasnodębska-Tomkiel, M. (2006). Wspólnotowe prawo konkurencji. Warszawa: UOKiK.
 8. Król-Bogomilska, M. (2013). Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Leniency. (2004). Warszawa: UOKiK.
 10. Pęczalska, B. (2007). Ochrona konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 11. Piejko, D. (2007). Amerykański i europejski system ochrony konkurencji. Warszawa: UOKiK.
 12. Sloman, J. (2001). Podstawy ekonomii. Warszawa: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Włodyka, S. (2006). Prawo umów handlowych. Warszawa: C.H.Beck.
 14. Włodyka, S. (2006). Prawo koncernowe. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 15. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu łagodzenia kar. (2009). Warszawa: UOKiK.
 16. UOKiK reports (2005-2012).
 17. Treaty on the Functioning of the European Union.
 18. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu