BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dalecka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie procedur analitycznych w wykrywaniu manipulacji księgowych
Application of Analytical Procedures for The Detection of Accounting Manipulation
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 323-334, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Analiza finansowa, Rachunkowość, Księgowość
Financial analysis, Accounting, Bookkeeping
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - artykuł prezentuje rozważania na temat procedur analitycznych w wykrywaniu manipulacji księgowych w Polsce i za granicą. Metodologia badania - analiza aktów prawnych i badania literaturowe. Wnioski - w artykule zaprezentowano definicje i zasady stosowania procedur analitycznych przez menadżerów, analityków finansowych i biegłych rewidentów. Procedury analityczne odgrywają ważną rolę w wykrywaniu manipulacji księgowych. Właściwie zaprojektowane i wykonane procedury analityczne mogą pozwolić audytorowi skuteczniej osiągać cele kontroli poprzez zmniejszenie lub zastąpienie innych szczegółowych badań.(abstrakt oryginalny)

The auditor should perform risk assessment for the identification and assessment of risks of material misstatement at the financial statement and assertion level, and the risk assessment procedures should include analytical procedures. Analytical procedures are one of many financial audit processes which help an auditor understand the client's business and changes in the business, and to identify potential risk areas to plan other audit procedurest. Final analytical procedures are used as an overall review of the financial information in the final review stage of the audit.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clayton M.M.,Golden T.W., Skalak S.L. (2006). A Guide to Forensic Accounting Investigation. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 2. http://www.aicpa.org/research/standards/auditattest/pages/sas.aspx (2.04.2016).
 3. ISA 520 Analytical Procedures, http://www.ifac.org/system/files/downloads/a026-2010-iaasb-handbook-isa-520. pdf (2.04.2016).
 4. KSRF Krajowy Standard Rewizji Finansowej 230.https://kibr.org.pl/pl/normy (2.04.2016).
 5. KSRF Krajowy Standard Rewizji Finansowej 520.https://kibr.org.pl/pl/normy (2.04.2016).
 6. SASNo.56AnalyticalProcedur. AU Section 329.05.02.
 7. Stochniałek-Mulas K., Fita K. (2011). Sprawozdania finansowe w krzywym zwierciadle. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 64 (120). Warszawa: SKWP.
 8. Uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym KNA zatwierdziła uchwałę w dniu 1 kwietnia 2015 r., http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/uchwaly/uchwala_ 2783-52-2015.pdf (2.04.2016).
 9. Wells J.W. (2006). Nadużycia w firmach vademecum. Zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: Ernst & Young.
 10. Zack G.M. CFE, CPA (2009). Fair Value Accounting Fraud New Global Risks and Detection Techniques. New Jersey: John Wiley & Sons.
 11. Zarzecki D. (1997). Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Szczecin: Interbook.
 12. Zarzecki D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu