BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki
Intelligent Organizations in Development of E-Economy
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 9-18, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Organizacje inteligentne, Gospodarka cyfrowa
Knowledge-based economy, Intelligent organisations, Digital economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce rynkowej w zakresie wspomagania procesów biznesowych odgrywają zaawansowane rozwiązania ICT (Information and Communication Technology), stanowiące podstawę e-gospodarki. Celem artykułu jest ukazanie istoty organizacji inteligentnych wobec wyzwań modelu gospodarki opartej na wiedzy.(abstrakt autora)

A intelligent organization is the one, the activity philosophy of which is based on knowledge management. This term was popularized in the 1990s due to growing development of ICT, dynamically changing economic surroundings and the growth in market competition. This paper discusses how to deploy advanced ICT-solutions in the framework of enterprise information systems in intelligence organizations.(original abstract)(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P. (2015a), Polish SMEs as Intelligent Organizations - Conditions of the ICT Support, w: Information Technology for Practice, Technical University of Ostrava, Ostrava.
 2. Adamczewski P. (2015b), Management of Information in Intelligent Organizations, w: Wyzwania współczesnego zarządzania. Tendencje w zachowaniach organizacyjnych, red. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń
 3. Adamczewski P. (2015c), E-logistyka w rozwoju organizacji inteligentnych, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Zabrzu, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 79, Zabrze.
 4. Adamczewski P. (2015d), Informatyczne wspomaganie organizacji sieciowych, w: Zeszyty Naukowe nr 402, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Adamczewski P. (2015e), Systemy ERP w nowoczesnych organizacjach - istota, architektura i korzyści, w: Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu, red. A. Stecyk, Wydawnictwo "Texter", Warszawa.
 6. Adamczewski P. (2014), Organizacje inteligentne w rozwoju polskiej gospodarki - wybrane aspekty, w: Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki w dobie globalizacji, red. S. Jankiewicz, Zeszyty Naukowe 2/53, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań
 7. Adamczewski P. (2013), Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospo-darczy, red. M. Król, Zeszyty Naukowe nr 35, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 8. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 9. Grösser S.N., Zeier R. (Eds.), (2012), Systematic Management for Intelligent Organizations, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2000), Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji intelektualnej, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 11. Höller J., Tsiatsis V. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier.
 12. Koronios A., Yeoh W. (2010), Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, "Journal of Computer Information Systems", Spring.
 13. Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Magnier-Watanabe R., Senoo D. (2009), The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, "International Journal of Intel-ligent Enterprise", Vol. 1, Issue 2.
 15. Modele biznesu w Internecie (2014), red. T. Doligalski, PWN, Warszawa.
 16. Schwaninger M. (2010), Intelligent Organizations. Powerful Models for Systemic Management, Springer, Heidelberg - New York.
 17. Unold J. (2015), Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu