BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rachunek kosztów jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych
Quality Aosts Accounting in Accounting System of Manufacturing Companies
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 347-355, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Rachunek kosztów, Koszty jakości, Rachunkowość zarządcza, Controlling, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Cost accounting, Quality costs, Management accounting, Controlling, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na rozliczanie kosztów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności na różnice ujęcia kosztów jakości w tradycyjnym rachunku kosztów i systemie rachunkowości zarządczej. Metodologia badania - W opracowaniu zastosowano analizę literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Ponadto do opracowania sposobów definiowania i rozliczania kosztów jakości w przedsiębiorstwach zastosowano analizę wywiadu swobodnego. Wynik - Przedsiębiorstwa produkcyjne rzadko decydują się na rozliczanie kosztów jakości korzystając z rozwiązań rachunkowości zarządczej, głównie ze względu na brak ujednoliconych zasad prowadzenia rachunku kosztów jakości oraz czasochłonności i kosztowności procesu jego wdrożenia. Ograniczają się zatem do ewidencji kosztów braków w ramach rachunkowości finansowej, nie czerpiąc wymiernych korzyści z rozliczania tych kosztów jakości. Oryginalność/wartość - Opracowanie pozwala zwrócić uwagę na problem rozliczania kosztów jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących rozwiązania z zakresu rachunkowości finansowej. Wskazuje również na fakt, iż rozliczanie kosztów jakości w całym cyklu życia produktu nie jest możliwe bez zastosowania zarządczych odmian rachunku kosztów.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Evaluation of the current state of CSR reporting capital groups in Poland in terms of functioning in them subsidiaries. Design/methodology/approach - Study was linked with selection of 25-th groups of companies publishing CSR reports. A further part of the study was dealt with the analysis of the content of reports in the context of non-financial information of subsidiaries operating within the group, which the report relates. The main part of the study is tabulation taking into account the characteristics of those reports, together with their appropriate descriptions and conclusions from the analysis of these reports. Findings - Most reports of the capital groups only applies to the parent company. In connection with the detailed results of reports about analysis of them content, we could have some questioned whether CSR is realized as well in the subsidiaries. It is possible that the subsidiaries are not involved in CSR strategies and if exist such CSR strategies in the parent company do not impact on the entire capital group. Originality/value - Submission questioned the popular belief about the good state of CSR reporting and actions taken in this regard by large companies, especially capital groups.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciechan-Kujawa M. (2001). Koszty i zyski jakości w działalności przedsiębiorstwa. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 5.
  2. Cygańska M., Dynowska J. (2000). Wykorzystanie systemów rachunku kosztów przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badań ankietowych. W: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. II, nr 1/2.
  3. Gos W. (1996). Rachunek kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. W: K. Sawicki (red.), Rachunek kosztów, t. I. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
  4. Lesiów T. (2005). Planowanie jakości, koszty jakości. W: W. Ładoński, K. Szołtysek (red.), Zarządzanie jakością. Część 1. Systemy jakości w organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  5. Lisiecka K. (2013). Systemy zarządzania jakością produktów. Metody, analizy i oceny. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  6. Pałka M. (2011). Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wrocław: Ekspert.
  7. Nowak E., Wierzbiński M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
  8. Skrzypek E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: UMCS.
  9. Young S.K., Lie-Fern H. (1991). A method of measuring quality costs. INT. J. PROD. RES, 29 (9).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu