BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Istota crowdsourcingu i jego wykorzystanie na przykładzie Banku Pomysłów w Banku Zachodnim WBK S.A.
An Essence and Using of Crowdsourcing as the Exemple of Bank Pomysłów in Bank Zachodni WBK S.A.
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 11, cz. 2, s. 41-50, rys., bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Agile Commerce - stechnologizowane zarządzanie w erze informacji
Keyword
Crowdsourcing, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Komunikowanie w internecie
Crowdsourcing, Enterprise-customer relationship, Communication on the Internet
Note
summ.
Company
Bank Zachodni WBK SA
Abstract
Niniejsza praca stanowi analizę praktycznego wykorzystania crowdsourcingu jako narzędzia przewagi konkurencyjnej na rynku i sprostania oczekiwaniom klientów. Analiza jest przeprowadzana w oparciu o badania autora, jak również materiały, które zostały udostępnione przez Departament Marketingu Banku BZ WBK S.A.(fragment tekstu)

This article presents an example of application of crowdsourcing in Poland on the example of the Bank Pomysłów. The author pays particular attention to the use of the internet platform and a role of users in ideas initiating the process. An attention was drawn to the users` motivation and the benefits that they can achieve. The main goal of this article is to present a new method of cooperation with customers and creating innovative solutions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Howe J. (2006), The Rise of Crowdsourcing,
  2. http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html, dostęp: 26.05.2015
  3. Instytut Wzornictwa Przemysłowego (2010), Dobry Wzór w sferze usług, http://www.iwp.com.pl/sfera_uslug_2010_laureaci, dostęp: 09.01.2013.
  4. Koszembar-Wiklik M. (2010), Prosument - Szansa czy zagrożenie dla wizerunku firmy? [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z., Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków.
  5. Połyniak M. (2010), Wywiad z Małgorzatą Prus-Malinowską zamieszczony w serwisie mirekpolyniak.wordpress.com, http://mirekpolyniak.wordpress.com/2010/03/14/bank-pomyslow-bz-wbk-przedstawia-katarzyna-prus-malinowska/, dostęp: 26.05.2015.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu