BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Napieraj Aneta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Systemowe zarządzanie jakością jako element poprawy efektywności w polskiej kopalni węgla kamiennego
Quality Management System as a Part of The Efficiency Improvement in the Polish Coal Mine
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 357-366, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie jakością, Efektywność, Eksploatacja kopalin, Górnictwo węgla kamiennego
Quality management, Effectiveness, Ores exploitation, Hard bituminous coal mining
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono systemowe zarządzanie jakością w wybranej kopalni węgla kamiennego. Zwrócono uwagę na fakt, że stosowanie zarządzania jakością ma dobry wpływ na przedsiębiorstwo, a w tym na jego efektywność. Zaproponowano także kierunek dalszych działań, które prowadzić mają do dalszej poprawy efektywności.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the system quality management in selected coal mine. It was noted that the use of quality management is good for business, and including its effectiveness. The aim of further action has been also introduced that can lead to further efficiency improvements.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T. (2011). Zintegrowane Systemy Zarządzania jakością i środowiskiem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 2. Krzyżanowski L. (1999). O podstawach zarządzania organizacjami inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Krzyżanowski L. (1992). Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Latzko W.J., Saunders D.M. (1998). Cztery dni z dr. Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania. Warszawa: WNT.
 5. Lisiecka K. (1996). Rachunek kosztów jakości - narzędziem obniżki kosztów wytwarzania. W: T. Wawak (red.), Koszty i korzyści wdrażania systemu jakości w przedsiębiorstwie. Warszawa.
 6. Materiały niepublikowane KEZP, AGH (2015). B. Kunc "Projekt organizacji kontroli jakości wybranego procesu produkcyjnego".
 7. Materiały udostępnione przez KWK "Ziemowit" (2016).
 8. PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia (2006). Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa.
 9. Sukiennik M. (2007). Koncepcja analizy porównawczej metod oceny kondycji finansowej kopalń węgla kamiennego w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa PW, 120 (49), 297-304.
 10. Sukiennik M., Napieraj A. (2015). Ocena ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, t. 1.
 11. Snopkowski R., Napieraj A. (2012). Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Archives of Mining Sciences, 57 (1).
 12. Snopkowski R., Sukiennik M. (2012). Wyznaczanie obsady przodka ścianowego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego. Cz. 1: Opis metody. Archives of Mining Sciences, 57 (4).
 13. Wawak S. (2011). Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 14. Wawak T. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu