BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paździor Artur (Politechnika Lubelska), Paździor Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia
The role of the Personnel Controlling in the Operational Management of Health Care Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 367-374, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie operacyjne, Controlling personalny, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Operations management, Personal controlling, Medical facilities management
Note
streszcz., summ.
Abstract
artykule zaprezentowano controlling personalny jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem usługowym. Zwrócono uwagę na problematykę oceny funkcjonowania systemu controllingowego w jednostkach ochrony zdrowia, gdzie czynnik ludzki stanowi jedną z głównych determinant rentowności oraz skuteczności realizacji strategii przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest określenie możliwości zastosowania oraz zaprezentowanie narzędzi controlingu personalnego w jednostkach ochrony zdrowia. Cel został zrealizowany poprzez analizę bibliograficzną polskich i zagranicznych zasobów literaturowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the personel controlling as a management tool in service company. The attention was paid to evaluation of this system in health care units, where the human factor is one of the major determinants of profitability and efficiency of the company's strategy. The aim of this article is to determine the feasibility of application and presentation of the personnel controlling tools of health care units. The objective was achieved by analyzing Polish and foreign bibliography.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak Z., Borkowska S. (2014). Przyszłość zarzadzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania. Warszawa: Difin.
 2. Antoszak P., Glińska P.J. (2014). Controlling personalny w przedsiębiorstwie Activ Med. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
 3. Chansky B., Garner C., Raichoudhary R. (2013). Measuring Output and Productivity in Private Hospitals. U.S. Bureau of Labor Statistics.
 4. Chawla M., Govindaraj R. (1996). Improving Hospital Performance through Policies to Increase Hospital Autonomy: Implementation Guidelines. Pobrano z: https://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-32-1.PDF.
 5. Dudycz, H., Dyczkowski, M. (2001). Przegląd metod poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych. W: J.K. Grabara, S. Nowak (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych. T. 1. Warszawa-Szczyrk: PTI.
 6. Hass-Symotiuk M. (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 7. Jacobs R. (2000). Alternative Methods to Examine Hospital Efficiency: Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis. Discussion Paper Centre for Health Economics, 177.
 8. Markiewicz K., Wawer M. (2005). Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. Warszawa: Difin.
 9. Nowak E. (2011). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Wyd. II. Warszawa: PWE.
 10. Nowak S. (red.) (2001). Efektywność zastosowań systemów informatycznych. T. 1. Warszawa-Szczyrk: PTI.
 11. Park J.S., Fowler K.L., Giebel A. (2011). Measuring Hospital Operating Efficiencies for Strategic Decisions. International Journal of Business and Social Science, 2 (13).
 12. Sekuła Z. (1999). Controlling personalny. Część I: Istota i przedmiot controllingu personalnego. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 13. Olech S. (2009). Controlling personalny - przesłanki efektywnego wdrożenia. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9.
 14. Sierpińska M. (2004). Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 15. http://www.ipo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=35411.
 16. http://krzeszewski.kis.p.lodz.pl/IwZE/Wyklady/Controlling.pdf.
 17. http://coin.wne.uw.edu.pl/pmodzelewski/controlling_cz1_2013.pdf.
 18. http://www.osoz.pl/osoz-konf/docs/prezentacje_konf/Sesja_D_Mariola_Dwornikowska-Dabrowska.pdf.
 19. http://www.aunc.ekonomia.umk.pl/Pliki/2010/09_Karaszewska.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu