BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kardela Jacek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant)
Title
Zarządzanie portfelowe jako narzędzie alokacji zasobów finansowych i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie wydobywczym
Portfolio Management as a Tool for the Allocation of Financial and Production Management Company in Mining
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 397-412, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Portfel inwestycyjny, Alokacja zasobów, Zarządzanie produkcją, Zarządzanie projektem, Przemysł wydobywczy, Zarządzanie portfelem projektów
Investment portfolio, Resource allocation, Production management, Project management, Mining industry, Project Portfolio Management (PPM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja możliwości wykorzystania Zarządzania Portfelowego Projektami jako metody zarządzania kapitałem organizacji oraz jego użyteczności w zarządzaniu produkcją. Metodologia badania - Analiza literatury i badań światowych oraz studium przypadku firmy wydobywczej. Wynik - W artykule zaprezentowano rolę Zarządzania Portfelowego Projektami w porządkowaniu procesów zarządczych organizacji. Na podstawie studium przypadku omówiono sposób konstruowania procesu Zarządzania Portfelowego Projektami w organizacji oraz przedstawiono efekty jego wprowadzenia. Oryginalność/wartość - Artykuł posiada walory praktyczne, a jego oryginalność i wartość wynika z unikatowego podejścia do zarządzania portfelami projektów wypracowanego przez kapitał intelektualny organizacji i wykorzystywanego w przedsiębiorstwie wydobywczym.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the application possibilities of the Project Portfolio Management as a methodology for organization's capital management including its usefulness in the production process management. Design/methodology/approach - Analysis of the subject literature and world research as well as business case of a mining company. Findings - In the article the role of the Project Portfolio Management in the arrangement of the organization's management processes has been explained. Based on the given business case a way of the Project Management process establishment along with the effects of its implementation in the organization has been described.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski M. (2014). Metody Zarządzania Portfelem Projektów. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (11).
 2. Davidson Frame J. (2001). Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa: WIC Press.
 3. Dudek M. (2016). Szczupłe systemy wytwarzania. Warszawa: Difin.
 4. Kerzner H. (2005). Advanced project management. Edycja polska. Gliwice: Helion.
 5. Kozarkiewicz A. (2012). Zarządzanie Portfelami Projektów. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 6. Spałek S., Bodych M. (2012). PMO Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji. Gliwice: Helion.
 7. Standard Zarządzania Portfelowego wydanie 2 opublikowany przez PMI w 2008 roku.
 8. Standard Zarządzania Portfelowego wydanie 3 opublikowany przez PMI w 2013 roku.
 9. Stouffer D., Rachlin S. (2002). A Summary of First Practices and Lesson Learned in Information Technology Portfolio Management. Ppracowanie CIO Council. Washington D.C.
 10. Strategor (1995). Zarządzanie firmą - strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
 11. Sybena Consulting. Podstawy zarządzania portfelami. Pobrano z: . The Boston Consulting Group (2015). Winnng through Project Portfolio Management, The Practitioner's Perspective. PMI Thought leadership Series Report.
 12. Thiry M. (2008). Managing Portfolios of Projects. W: J.R. Turner, S.J. Simister (red.), Gover Handbook of Project Management. Aldershot: Gover Publishing.
 13. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu