BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał-Kidawa Aldona (Politechnika Śląska)
Title
Współczesna demokracja. Aksjologia zachodnioeuropejskiego systemu politycznego
Modern Democracy. Axiology of Western European Political System
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 217-230, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Demokracja, System polityczny, Aksjologia, Praworządność
Democracy, Political system, Axiology, Rule of law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja przedstawia teoretyczne aspekty funkcjonowania państwa prawa. Państwo prawa istniejące w wymiarze społecznym i politycznym realizuje się współcześnie w systemie demokratycznym. Istotą tego systemu pozostaje aktywne uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty, szacunek dla praw mniejszości oraz rządy prawa zabezpieczające przed tyranią tłumu. (abstrakt oryginalny)

The publication presents the theoretical aspects of the functioning of the rule of law. State law existing in the social and political realized today in a democratic system. The essence of this system remains active participation of citizens in community life, respect for minority rights and the rule of law to prevent the tyranny of the crowd. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aron R.: Wolności realne i formalne, [w:] Idem: Esej o wolnościach, Aletheia, Warszawa 1997.
 2. Fromm E.: Autorytaryzm, [w:] Idem: Ucieczka od wolności. Czytelnik, Warszawa 1997.
 3. Fromm E.: Poczucie tożsamości, [w:] Idem: Zdrowe społeczeństwo. PIW, Warszawa 1996.
 4. Gasset y J.O.: Bunt mas. Muza, Warszawa 1995.
 5. Kołakowski L.: Rewolucja jako piękna choroba, [w:] Idem: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Aneks, Londyn 1984.
 6. Kołakowski L.: Społeczeństwo i wierzenia religijne, [w:] Idem: Bergson. PWN, Warszawa 1997.
 7. Kołakowski L.: Śmierć utopii na nowo rozważana, [w:] Idem: Moje słuszne poglądy na wszystko. Znak, Kraków 1999.
 8. Novak M.: Wolne osoby i dobro wspólne. Znak, Kraków 1998.
 9. Mises L.: Liberalizm w klasycznej tradycji. Arcana, Kraków 2009.
 10. Popper K.: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. PWN, Warszawa 1993.
 11. Popper K.: Zasady liberalizmu: zbiór tez, [w:] Idem: W poszukiwaniu lepszego świata. KiW, Warszawa 1997.
 12. Putnam R.D.: Demokracja w działaniu. Znak, Kraków 1995.
 13. Siciński A.: O idei społeczeństwa obywatelskiego. "Wiedza i Życie", nr 6, 1993.
 14. Sylwestrzak A.: Liberalizm J. Locke'a, [w:] Idem: Historia doktryn politycznych. PWN, Warszawa 1994.
 15. Tocqueville A.: O demokracji w Ameryce. Znak, Kraków 1996.
 16. Toffler A.: Naszym przeznaczeniem - tworzyć, [w:] Idem: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu