BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Synowiec Aleksandra (Politechnika Śląska)
Title
Aktualne tendencje w turystyce kulturowej na przykładzie turystyki literackiej
Current Trends in Cultural Tourism : Example of Literary Tourism
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 325-334, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Turystyka, Turystyka kulturowa, Turystyka zrównoważona
Tourism, Cultural tourism, Sustainable tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Krytyka turystyki masowej przyczyniła się do zredefiniowania koncepcji turystyki. Celem artykułu jest analiza koncepcji turystyki kulturowej, głównie literackiej, jako zgodnej z ideami turystyki zrównoważonej, a z drugiej strony odzwierciedlającej normy kulturowe i będącej istotnym elementem zróżnicowań społecznych, a także inspiracją dla działań marketingowych. (abstrakt oryginalny)

Criticism of mass tourism contributes to the redefinition of the concept of tourism. The aim of the article is to introduce cultural tourism, mainly literary, as compatible with the ideas of sustainable tourism, and on the other hand, reflecting the cultural norms and being an important element of social divisions, as well as inspiration for marketing efforts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blackwell A.: Holiday in Chernobyl? Tips for pollution toursim. "The Guardian", 4.06.2012, http://www.theguardian.com/travel/shortcuts/2012/jun/04/holiday-chernobyl-tips-pollution-tourism, 20.01.2016.
 2. Crick M.: Representations of International Tourism in the Social Sciences: Sun, Sex, Sights, Savings, and Servility, [in:] The Sociology of Tourism. Routledge, London-New York 2001.
 3. Cywiński P.: Kim jest post-turysta? Projekt post-turysta, http://post-turysta.pl/, 20.01.2015.
 4. Drabble M.: Top ten literary landscapes. "The Guardian", http://www.theguardian.com/ books/2009/sep/09/margaret-drabble-top-literary-landscapes, 11.02.2015.
 5. Horolets A.: Konformizm, bunt, nostalgia. Turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR. Universitas, Kraków 2013
 6. Kaczmarska A., Przybyłka A.: Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysło-wego na potrzeby turystyki. Przykład szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 14. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2010, http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/turystyka/ kaczmarska_przybylka.pdf, 2.02.2016.
 7. Kowalczyk A. (red): Turystyka zrównoważona. PWN, Warszawa 2010.
 8. literarytourist.com/browse.php?page=116, 10.02.2016.
 9. Pawlowski A.: On the trail of Sherlock Holmes in London. CNN, http://edition.cnn.com/ 2009/TRAVEL/12/22/sherlock.holmes.tourism/, 10.02.2016.
 10. Podemski K.: Socjologia podróży. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2005.
 11. Urry J.: Sieci społeczne, podróże i rozmowy, [w:] Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.): Socjologia codzienności. Znak, Kraków 2008.
 12. Wawrzyniak M.: Czytanie miasta - idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi. "Turystyka Kulturowa", nr 3, 2010, http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2010_ 03_02.pdf, 10.02.2016.
 13. Wieczorkiewicz A.: Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży. Universitas, Kraków 2008.
 14. Zaręba D.: Ekoturystyka. PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu