BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczęśniak Bartosz (Politechnika Śląska), Petryczko Leszek (Leroy Merlin Polska Sp. z o. o.)
Title
Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w dziale magazynowania i dystrybucji - studium przypadku
Application of Spreadsheets at a Warehousing and Distribution Department - a Case Study
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 335-350, tab., rys., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Arkusze kalkulacyjne, Doskonalenie struktury organizacyjnej, Zarządzanie magazynem
Spreadsheets, Organizational structure development, Supply management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pomimo dynamicznego rozwoju grupy narzędzi, jaką są arkusze kalkulacyjne, pracownicy stosujący je w swojej codziennej pracy wykorzystują jedynie niewielką grupę dostępnych w ich zakresie mechanizmów i funkcji. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania różnych elementów arkuszy kalkulacyjnych przez osoby pracujące w dziale magazynowania i dystrybucji polskiego oddziału międzynarodowego przedsiębiorstwa branży handlowej, działającego na rynku żywności, środków czystości oraz pielęgnacji ciała. Dla każdego z wybranych elementów ocenione zostało jego ogólne wykorzystanie, przydatność oraz znajomość wśród pracowników. Dodatkowo wśród badanych osób zidentyfikowane zostały najistotniejsze źródła wiedzy oraz umiejętności w zakresie używania rozpatrywanej grupy narzędzi. (abstrakt oryginalny)

Despite the dynamic development of the group of software tools represented by spreadsheets, those using them in everyday work utilise only a limited number of mechanisms and functions they offer. This article provides a discussion on the results of studies concerning utilisation of various elements of spreadsheets by persons employed at the warehousing and distribution department of a Polish division of an international trade enterprise. An assessment comprising each of the selected elements covered its overall utilisation, applicability and the degree the employees were familiar with one. Furthermore, the most important sources of knowledge and skills applied in using the given group of tools were identified among those surveyed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biały W.: Innowacyjne narzędzia do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla. "Przegląd Górniczy", nr 6, 2013.
 2. Biały W.: Mew devices used in determining and assessing mechanical characteristics of coal. 13th SGEM GeoConference on Science and Technologies In Geology, Exploration and Mining, Vol. 1. SGEM2013 Conference Proceedings, Bulgaria, 16-22.06.2013.
 3. Carlberg C.; Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Helion, Gliwice 2009.
 4. Dohn K., Gumiński A., Matusek M., Zoleński W.: Implementation of expert system in knowledge management in mechanical engineering enterprises. "Information Systems in Management", Vol. 2, No. 4, 2013.
 5. Gajdzik B., Sitko J.: An analysis of the causes of complaints about steel sheets in metallurgical product quality management systems. "Metalurgija", Vol. 53, Iss. 1, 2014.
 6. Jackson M., Staunton M.: Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA. Helion, Gliwice 2004.
 7. Knight G.: Excel. Analiza danych biznesowych. Helion, Gliwice 2006.
 8. Lenart A., Systemy ERP, [w:] Wrycz S.: Informatyka ekonomiczna. PWE, Warszawa 2010.
 9. Ligarski M.: Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 10. Ligarski M.: Rola doradcy zewnętrznego w tworzeniu sytemu zarządzania jakością, [w:] Sitko J., Szczęśniak B. (red.): Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. PA NOVA, Gliwice 2014.
 11. Ligarski M.J.: Problem identification method in certified quality management systems. "Quality & Quantity", Vol. 46, 2012.
 12. Matusek M., Zoleński W.: Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. "Zarządzanie Finansami", nr 4, cz. 3, 2013.
 13. Midor K.: An analysis of the causes of product defects using quality management tools. "Management Systems in Production Engineering", Vol. 4, 2014.
 14. Midor K.: An innovative approach to the evaluation of a quality management system in a production enterprise. Scientific Journals, No. 34. Maritime University, Szczecin 2013.
 15. Midor K.: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania jakością, [w:] Biały W., Midor K. (red.): Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. PA NOVA, Gliwice 2013.
 16. Midor K.: Quality control tools functioning in integrated management system in the automotive branch company. Case study. Zeszyty Naukowe, nr 27, z. 1. Akademia Morska, Szczecin 2011.
 17. Molenda M.: Effectiveness of planning internal audits of the quality system. Zeszyty Naukowe, nr 32, z. 1. Akademia Morska, Szczecin 2012.
 18. Molenda M.: Rating of quality management in selected industrial companies. Scientific Journals, No. 27. Maritime University, Szczecin 2011.
 19. Oleński J.: Ekonomika informacji. Metody. PWE, Warszawa 2002.
 20. Oleński J.: Ekonomika informacji. Podstawy. PWE, Warszawa 2001.
 21. Sitko J., Michalski K.: The analysis of influent factors the quality chosen sort of steel sheets in the firm ThyssenKrupp Steel Service Poland. Zeszyty Naukowe, nr 27, z. 2. Akademia Morska, Szczecin 2011.
 22. Sitko J.: Basics of control system material in iron found. "Archive of Foundry Engineering", Vol. 11, Iss. 3, 2011.
 23. Skotnicka-Zasadzień B.: Application of quality engineering elements for the improvement of production processes - case study. International Conference on Industrial Engineering and Management Science. ICIEMS 2013, Shanghai, China, 28-29.09.2013.
 24. Szczęśniak B., Bujanowska A.: Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania procesu przeglądów urządzeń w wybranym szpitalu. Studia i Materiały, t. 45. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011.
 25. Szczęśniak B., Bujanowska A.: Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania realizacji procesu diagnostyki oraz napraw w wybranym szpitalu, [w:] Biały W., Kaźmierczak J.: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2012.
 26. Szczęśniak B., Molenda M.; Spreadsheet application supporting the x-r control chart, Conference Proceedings - 22th Conference Modern Mathematical Methods in Engineering (3mi). Horní Lomná, Czech Republic, 3-5.06.2013.
 27. Szczęśniak B., Zasadzień M., Wapienik Ł.: Zastosowanie analizy Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 63a. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 28. Szczęśniak B.: Arkusz kalkulacyjny w doskonaleniu procesu układania planu zajęć w szkole specjalnej, [w:] Knosala R.: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom II. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2010.
 29. Szczęśniak B.: Concept of supportive spreadsheet application in the survey of production departments' satisfaction with services of maintenance departments. Scientific Journals, No. 32(104), z. 1. Maritime University, Szczecin 2012.
 30. Szczęśniak B.: Koncepcja zastosowania arkusza kalkulacyjnego do wspomagania tworzenia dokumentów w procesie produkcji taśm blachy, [w:] Biały W., Midor K. (red.): Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. PA NOVA, Gliwice 2013.
 31. Szczęśniak B.: Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do wspomagania metody ABC. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 50. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 32. Winston Wayne L.: Microsoft Excel 2010. Data Analysis and Business Modeling. Microsoft Press, Washington 2011.
 33. Wolniak R.: Analiza jakości usług świadczonych przez wielospecjalistyczną przychodnię medyczną w Mikołowie, [w:] Nojszewska E. (red.): System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 34. Wolniak R.: Jakość usług przewozowych. "Problemy Jakości", nr 4, 2014.
 35. Wolniak R.: Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 36. Wolniak R.: The assessment of significance of benefits gained from the improvement of quality management systems in Polish organizations. "Quality & Quantity", Vol. 47, Iss. 1, 2013.
 37. Zasadzień M. Wykorzystanie metody FMEA do doskonalenia procesu fleksograficznego. "Technická diagnostyka", z. 1, 2011.
 38. Zasadzień M.: Projektowanie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem metody QFD, [w:] Biały W., Kaźmierczak J. (red.): Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2012.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu