BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Paweł (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Koj Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Profil praktyczny w działalności szkoły wyższej
Instructional Design in the Activity of Higher Education Institution
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 351-362, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Rozwój szkolnictwa
Education, Higher education, Development of education
Note
streszcz., summ.
Company
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Country
Chorzów
Chorzów
Abstract
Przedstawiono procesy rewolucji edukacyjnej zachodzące obecnie na poziomie światowym oraz edukacyjne trendy zmian mające miejsce w Europejskim Obszarze Wykształcenia Wyższego. Na tym tle opisano aktywność władz polskich starających się dostosować naszą politykę edukacyjną do zmian obserwowanych w świecie i w Unii Europejskiej. Ostatnia część pracy obejmuje opis przedsięwzięć podejmowanych w ramach koncepcji profilu praktycznego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. (abstrakt oryginalny)

Processes of education revolution taking presently place on the world scale were presented as well as trends of educational change in the European Higher Education Area were described. On this background activities of Polish Authorities aiming at adjusting our educational politics to changes observed in the world and in the European Union were presented. Activities of the Poznań Banking School, Department in Chorzów taken within the frame of instructional design of education were finally described. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Doczyk A.: Zmiany w ustawodawstwie, proces dostosowania programów studiów do wymagań znowelizowanej ustawy. Forum Menedżerów Kierunków grupy WSB, Poznań, 3.03.2015.
  2. Jacobs G.: Towards a New Paradigm in Education: Role of the World University Consortium. "CADMUS", Vol. 2, No. 2, 2014.
  3. Szewczyk P.: Wyzwania stojące przed edukacją zarządzania. Zeszyty Naukowe, t. 59, nr 2. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2015.
  4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 1198.
  5. Zucconi A., Jacobs G.: Seed Idea: The Coming Revolution in Education. "CADMUS", vol. 2, No. 2, 2014.
  6. Sursock A.: Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. European University Association, Bruksela 2015, http://eua.be/Libraries/Publications_homepage_ list/EUA_Trends_2015_web.sflb.ashx, 17.06.2015.
  7. Wikipedia, World Academy of Art and Science, https://en.wikipedia.org/wiki/World_ Academy_of_Art_and_Science, 17.06.2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu