BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waszkiewicz-Flasza Agata (Politechnika Śląska), Dąbrowski Marcin (Politechnika Śląska), Białecka Barbara (Politechnika Śląska)
Title
Doskonalenie procedury zakupowej w procesie przygotowania produkcji
Improvement Purchasing Procedure in a Process of Production's Preparation
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 383-394, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Proces produkcji, Zaopatrzenie
Supply chain, Production process, Supplies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł obejmuje problematykę procesu zakupów w wybranym przedsiębiorstwie branży automotive. Analizie poddano istotę zakupów zaopatrzeniowych oraz procedurę procesu zakupu. Omówiono główne zadania procesu zakupu oraz występujące w nim problemy. Przedstawiono możliwości pozyskania oszczędności przy zakupie materiałów u dostawców. Opisano także nowe rozwiązanie w dziale zakupów. (abstrakt oryginalny)

The article contains of purchasing process in the production company. It provides the description of purchasing. The article covers procedure of purchasing department. It takes the main issue of purchasing process. An article is presented the possibilities for savings. Also this part of article look at the new solution in purchasing department. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendkowski J., Radziejowska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 2. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2006.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 4. Croom S.: Press Release. Electronic Purchasing, 1998.
 5. Foryszewski S.: Visa offers a solution to low value purchasing: Purchasing can't support management, 1995.
 6. Grzybowska K.: Strategie zakupowe. Politechnika Poznańska, Poznań 2011.
 7. Killen K.H., Kamauff J.W.: Managing Purchasing. National Association of Purchasing Management, New York 1995.
 8. Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 9. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
 10. Novack R.A., Simco S.W.: The Industrial Procurement Process. "Journal of Business Logistics", Vol. 12, No. 1, 1991.
 11. Pfohl H.: Systemy logistyczne: podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 12. Procedura zakupowa o numerze G06-P-01-B.
 13. Skowronek Cz.: Wpływ procesów zaopatrzenia i gospodarowania materiałami na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, 1997.
 14. Szczepankiewicz W.: Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku, [w:] Szumilak J. (red.): Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 15. Wesołowski S.: Zmiany w ekonomice i organizacji zakupu. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 4, 1997.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu