BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weil Karin (Universidad Austral de Chile), Godoy Marcelo (Universidad Austral de Chile), Bello Daniela (Universidad Católica Silva Henriquez)
Title
Centra interpretacyjne jako sposób integracji muzeów, dziedzictwa, terytorium i społeczności
Interpretative Units : Seeking Ways to Integrate Museums, Heritage, Territory and Community
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2016, nr 39, s. 317-326, ryc., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Turystyka w antropologicznej perspektywie
Keyword
Dziedzictwo kulturowe, Instytucje kultury, Muzea
Cultural heritage, Cultural institutions, Museums
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel. Prezentacja modelu wspólnego zarządzania terytorium przez tworzenie centrów interpretacyjnych, uwzględniających wyniki badań w dziedzinie archeologii, etnografii i historii.
Wyniki. Interpretacja lokalnego dziedzictwa i rodowej wiedzy społeczności z danego terytorium.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Studium przypadku dotyczy jedynie turystów i mieszkańców wyspy Millahuapi. Implikacje praktyczne. Propozycja rozwoju lokalnego wspólnie z miejscową społecznością.
Oryginalność pracy. Strategia, która z jednej strony pozwala na organizację głównych zadań ochrony dziedzictwa, z drugiej zaś - umożliwia rozwój społeczności zamieszkującej wyspę Millahuapi, La Misión de Niebla (pol.: Misja Mgły) i jej historii.
Metoda: Studium przypadku.
Rodzaj pracy: Komunikat. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The presentation of a model of integrated territory management through creating of interpreting centres which take into account the results of research in the domain of archeology, ethnography and history. Interpretive units constitute the consolidation of a multidisciplinary approach, designed from a complex consisting of nature, culture and social actors. The valorization and use of these interpretive units and its various components are constructed from the existing knowledge, which comes from various research in archeology and ethnography, the ancestral wisdom and the use of collections and material goods that are part of the heritage protected by the Austral University through the Directorate of Museums.
Findings. Interpretation of local heritage of indigenous community. Study and conclusions limitations. The case study concerns only tourists and inhabitatnts of Millahuapi.
Practical implications. A proposal of creating the local developements together with indigenous community.
Originality of the work. The strategy which enables, on the one hand, the organisation of the crucial tasks of heritage protection while on the other hand it stimulates the development of the community living on the Millahuapi Island, La Misión de Niebla and its history.
Method. Case study.
Type of paper: Report. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adán L.A., Urbina S., Godoy M., Muñoz S. (2010), Investigación y puesta en valor del sitio histórico La Misión costa de Valdivia, siglo XVIII, Proyecto DID-Universidad Austral de Chile.
  2. Adán L.A. (2012), Avances regionales en la arqueología e historia de Valdivia, manuskrypt w posiadaniu autorów.
  3. Bertonatti C., Iriani O., Castelli L. (2010), Los centros de interpretación como herramientas de conservación y de desarrollo, "Boletín de Interpretación", No. 23, s. 21-26.
  4. Martín Piñol C. (2009), Los Centros de Interpretación: urgencia o moda, HERMES, TREA, Gijón, No. 1, abril-mayo.
  5. Martín Piñol C. (2011), Estudio Analítico Descriptivo de los Centros de Interpretación patrimonial en España, rozprawa doktorska, Barcelona, abril.
  6. Morales J., Ham S. (2008), A qué interpretación nos referimos, "Boletín de Interpretación", No. 19, Asociación para la Interpretación del Patrimonio, España, s. 4-7.
  7. Morgan J., Absher J., Loudon B., Sutherland D. (1997), La Efectividad Relativa de Programas Interpretativos Dirigidos por Naturalistas Jóvenes y Adultos en un Bosque Nacional, "Investigaciones en Interpretación" , USA, Vol. 2(1), s. 9-18.
  8. Tilden F. (1957), Interpreting our Heritage, University of North Carolina Press.
  9. Tilden F. (2006), La interpretación de nuestro patrimonio, Asociación para la interpretación del patrimonio, Sevilla, Primera edición en castellano.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu