BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska)
Title
Smart Specialization in Silesian Region in Poland
Inteligentne specjalizacje w województwie śląskim
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 92, s. 407-419, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Innowacje, Produkcja, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Technologia
Innovations, Production, Knowledge-based economy, Technology
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Silesian Voivodeship
Abstract
Publikacja prezentuje koncepcję inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa śląskiego. Wychodząc od definicji inteligentnych specjalizacji, jaka występuje w dokumentach Unii Europejskiej, pokazano w publikacji koncepcję inteligentnych specjalizacji i jej wykorzystanie na szczeblu lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept of smart specialization on the example of the Silesian province. Starting from the origins of the use of the concept of smart specialization in the European Union, shows the definition of the concept, the use of the concept in the development of regions and presented that specializations are considered smart for the Silesian Province. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barca F.: An Agenda for a Reformed Cohesion Policy - Independent Report. European Commission, Brussels 2009.
 2. Bęczkowska M.: Inteligentne specjalizacje w turystyce polskich regionów. Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe, nr 2. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2014.
 3. Brzóska J.: Inteligentne specjalizacje regionu jako szansa wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne, nr 183. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
 4. David P., Foray D., Hall B.: Smart Specialisation. The Concept. "Knowledge Economist Policy", 2007.
 5. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela 2010.
 6. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3). Smart Specialization Platform S3. Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na Rzecz Inteligentnej Specjalizacji. 2013.
 7. Hąbek P., Wolniak R.: Assessing the quality of corporate social responsibility reports: the case of reporting practices in selected European Union member states. "Quality and Quantity", 2015.
 8. Horodecka A.M., Wolniak R.: Valutazione delle non conformita nell'esempio di un Azienda Italiana, [w:] Kaźmierczak J. (red.): Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji. Review of problems and solutions. 2015.
 9. Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego, https://www.slaskie.pl/zdjecia/2013/ 03/13/1363174944.pdf.
 10. Kardas M.: Inteligentna specjalizacja - nowa koncepcja polityki innowacyjnej. Optimum, Studia Ekonomiczne, nr 2, 2011.
 11. Krajowa strategia inteligentnej specjalizacji. KSIS, Warszawa 2013.
 12. Loska A.: Review of opportunities and needs of building the Smart Maintenance concept within technical infrastructure system of municipal engineering, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 13. Łuczak J., Wolniak R.: Problem-solving and developing quality management methods and techniques on the example of automotive industry. "Manager", No. 22, 2015.
 14. Łuczak J., Wolniak R.: The assessment of effectiveness of CAF method usage in the process of improvement of municipal administration. The Annals of the University of Bucharest, Economic and Administrative Series, No. 7, 2013.
 15. Malik K., Bedrunka K.: Specjalizacje inteligentne w równoważeniu rozwoju regionu. "Handel Wewnętrzny", nr 11-12, 2013.
 16. Nazarko Ł.: Inteligentne specjalizacje polskich regionów - przyczynek do ewaluacji. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", nr 15, 2014.
 17. Nowak P.A.: Smart Specializations of the regions - fashion or necessity? "Economic and Regional Studies", No. 1, 2014.
 18. Prahaled C.K., Krishnan M.S.: New age of inovation. Mc Graw Hill, 2008.
 19. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2012.
 20. Rudnicka M.: Koncepcja smart specialization a polityka spójności UE po 2014. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawie 2014.
 21. Słodowa-Hełpa M.: Inteligentne specjalizacje polskich regionów - nadzieje, dylematy, obawy. "Europa Regionum", No. 17, 2013.
 22. Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. Polityka Spójności na lata 2014-2020. Arkusz informacyjny Komisji Europejskiej.
 23. Szostak E.: Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. Studia Ekonomiczne, nr 209. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2015.
 24. Vanthillo T., Verhetsel A.: Paradigm change in regional policy: towards smart specialization? Lessons from Flanders (Belgium). "Belgeo", No. 1-2, 2012.
 25. Wolniak R., Hąbek R.: Reporting process of corporate social responsibility and greenwashing. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation. 18-24.06.2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings, Vol. 3. Environmental economics, education & accreditation in geosciences. Sofia : STEF92 Technology, 2015.
 26. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: The use of value stream mapping to introduction of organizational innovation in industry. "Metalurgija", Vol. 53, Iss. 4, 2014.
 27. Wolniak R.: A typology of organizational cultures in terms of improvement of the quality management. "Manager", Vol. 17, Iss. 1, 2013.
 28. Wolniak R.: Relationship between selected lean management tools and innovations. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 75. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 29. Wolniak R.: The effects of the implementation of pipelined forms of production in an industrial enterprise. "Technická Diagnostyka", nr 1, 2015.
 30. Wolniak R.: The role of Grenelle II in Corporate Social Responsibility integrated reporting, "Manager", Vol. 17, Iss. 1, 2013.
 31. Wolniak R.: The use of the MTM method for the analysis of production process. "Technická Diagnostyka", nr 1, 2014.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu