BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobków Robert (Europejska Wyższa Szkoła Biznesu)
Title
Zmiany warunku działania dźwigni finansowej w gospodarce inflacyjnej
Changes in the Financial Leverage Formula in an Inflationary Economy
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 501-508, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Inflacja, Analiza finansowa, Dźwignia finansowa, Rentowność
Inflation, Financial analysis, Financial leverage, Profitability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dźwignia finansowa jest jednym z narzędzi szerokiego instrumentarium analizy finansowej przedsiębiorstw. Wyrażona w niej zależność pomiędzy poziomem rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa a poziomem kosztu kapitału obcego spełniona jest jednak przy określonych założeniach. Jednym z nich jest brak inflacji, zniekształcającej realny koszt pieniądza w gospodarce. Wykorzystywanie dźwigni finansowej w analizie finansowej w warunkach gospodarki inflacyjnej, bez poddania jej stosownej modyfikacji, może napotkać zatem utrudnienia i prowadzić do błędnych wniosków. Artykuł ukazuje uwarunkowania wpływające na ocenę poszczególnych elementów składowych równania dźwigni finansowej w sytuacji spadku wartości realnej pieniądza. Ostatecznie wyprowadzono wzór na dźwignię finansową w warunkach inflacji, będący uniwersalnym wyrażeniem tego narzędzia analizy finansowej tak dla gospodarki inflacyjnej, jak i dla gospodarki bezinflacyjnej.(abstrakt oryginalny)

Financial leverage is one of the fundamental instruments of the financial analysis of a company. The positive effects which result from the relationship between a company's level of operating profit and the level of cost of capital are true, however, only under certain assumptions. One of these assumptions is the lack of inflation in the economy. Inflation tends to deform the real cost of capital. Applying the instrument of financial leverage in the circumstances of inflationary economy, without subjecting it first to appropriate modifications, can lead to a number of difficulties and give rise to wrong conclusions. This essay shows how the decrease in the real value of money influences the evaluation of the particular components of the formula for calculating a company's financial leverage. It concludes with a derivation of a formula for the calculation of financial leverage under inflationary conditions. The formula serves as the universal expression of this instrument of financial analysis in the conditions of both an inflationary and non-inflationary economy.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asian Development Bank. Pobrano z: www.aric.adb.org (12.12.2015).
 2. Barr D.G., Campbell J.Y. (1996). Inflation, Real Interest Rates and the Bond Market: A Study of UK Nominal and Index-Linked Government Bond Prices. Cambridge (MA): National Bureau of Economic Research.
 3. Brealey R.A., Myers S.C. (1996). Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill Companies.
 4. Boguszewski P. (1988). Dyskusja o polskiej inflacji w latach 1980-1985. Warszawa: Instytut Gospodarki Narodowej.
 5. Feldstein M., Summers L. (1979). Inflation, Tax Rules, and the Long-Term Interest Rate. Cambridge (MA): National Bureau of Economic Research.
 6. Fisher I. (1930). The Theory of Interest. New York: Macmillan.
 7. Koch T., Macdonald S. (2003). Bank Management. South Western Thomson Learning.
 8. Mehra Y. (1984). The Tax Effect, and the Recent Behaviour of the After-Tax Real Rate: Is It Too High? Economic Review.
 9. Russian Federation State Statistics Committee. Pobrano z: www.gkf.ru (12.12.2015).
 10. Waśniewski T. (1996). Ocena wpływu struktury i kosztu kapitału na poziom rentowności. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 11. Weidmann J. (1997). New Hope for the Fisher Effect? A Reexamining Using Treshold Cointegration. University of Bonn.
 12. www.tradingeconomics.com/belarus/inflation-cpi (12.12.2015).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-41
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu