BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubowiecki Daniel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, student)
Title
Prawno-kryminalistyczna problematyka phishingu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska bankowości internetowej
Source
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2017, nr 1, s. 30-43, rys.
Keyword
Bankowość elektroniczna, Przestępstwa komputerowe, Bezpieczeństwo w internecie, Bezpieczeństwo informacji, Regulacje prawne, Phishing
E-banking, Cybercrime, Internet security, Information security, Legal regulations, Phishing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska phishingu w ujęciu prawno-kryminalistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska bankowości internetowej. Autor w swoich rozważaniach przybliża genezę phishingu, wskazuje metody działania jego sprawców oraz podejmuje próbę prawnokarnej kwalifikacji omawianej problematyki. W artykule poruszono również kwestie odpowiedzialności banku za nieautoryzowane transakcje będące skutkiem ataku phishingowego oraz ukazano praktykę orzekania sądów w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present phenomenon of phishing with particular attention to online banking. The Author in his speculations clears out genesis of phishing, metods used by phishing menace and tries to qualify problematic aspects of phishing in reference to law in force. The article also points out resposibility that comes with unauthorized transactions being result of phising attack and presents practise of adjudicating this offence in court. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz, red. A Zalcewicz, B. Bajor, Warszawa 2016, s. 201.
 2. J. Gąsiorowski, P. Podsiedlik, Przestępstwa w bankowości elektronicznej w Polsce. Próba oceny z perspektywy prawno-kryminalistycznej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 146.
 3. J. Nawrat, Phishing i antyphishing w bankowości internetowej, "Boston IT Security Review" nr 4, 2008, s.50.
 4. J. Skoczek, Usługi płatnicze świadczone przez kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Sopot 2013, s. 26.
 5. M. Filar [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. M. Filar i in., Warszawa 2016, s. 1174.
 6. M. Gajewski, Phishing-łowienie naiwnych, http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2009/11/phishing-lowienie-naiwnych, 06.11.2016.
 7. M. Górnisiewicz, R. Obczyński, M. Pstruś, Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej-przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną, Warszawa 2014, s. 7.
 8. M. Mozgawa [w:] Kodeks Karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2014, s. 473.
 9. R. Janus, M. Delio, Niebezpieczne wędkowanie, "PC World Komputer" nr 04/2005, Warszawa 2005, s. 148.
 10. S. Hypś [w:] Kodeks karny. Komentarz., red. A. Grześkowiak, K, Wiak, Warszawa 2014, s. 740.
 11. T. Oczkowski [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, s. 1701.
Cited by
Show
ISSN
2392-1838
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu