BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szarek-Łoś Agnieszka
Title
The Impact of Management Information Systems on Decision Making Processes for Small and Medium Enterprises
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 61-69, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Informatyczne systemy zarządzania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Proces podejmowania decyzji
Management Information Systems, Small business, Decision making process
Note
summ.
Abstract
This article focuses on preliminary stage research on how Management Information Systems (MIS) constitute a basis for decision making processes in the Small and Medium Enterprise (SME) sector in order to achieve corporate advantage. This paper contains academic research,, theoretical background and brief characteristics of the current state of SME sector in Poland. Moreover the author presents market offers of MIS for SME from key players available in the Polish market. The paper presents the main objectives of the research and hypothesis as well as the research methodology. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alter, S. (1992). Information systems - a management perspective (pp. 7). New York: Addison-Wesley Publishing Company Inc.
 2. Bednarczyk, M. (2004). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne w Krakowie.
 3. Bendyka, E., Kosieliński, S. (2013). Perspektywa Technologiczna: Kraków - Małopolska 2020 (pp. 59). Retrieved from: http://www.sse.krakow.pl/files/common/a-help-desk/Perspektywa%20Technologiczna%20Krakow%20-%20Malopolska%202020.pdf.
 4. Bieniok, H. (1995). Zarządzanie małą firmą (pp 87-88). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 5. Grudziewski, W., Hejduk, I. (2013). Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej: e-mentor (8)/2005. Retrieved from: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/115.
 6. Kisielnicki J., Sroka, H. (2003). Systemy informacyjne biznesu - Informatyka dla zarządzania (pp. 19, 80). Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 7. Lachiewicz, S., Matejun, M. (2012). Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami - Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, (pp.13-45). Warszawa: Wydawnictwo Diffin.
 8. Laudon, K., Laudon, J. (2012). Management Information Systems - Making Digital Firm (pp.14-15). New Yersey: Pretience Hall.
 9. Lech, P. (2003). Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, wykorzystanie w biznesie, wdrażanie (pp.12-15, 22).Warszawa:Wydawnictwo Diffin.
 10. Mazur, D. (2000). Nowe kierunki rozwoju systemów informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2000, pp.1. Retrieved from: http://www.madar.com.pl/dmazur/pdf/biurobezpapieru.pdf.
 11. Nogalski, B.,Karpacz, J., Wójcik-Karpacz, A. (2004). Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich Przedsiębiorstw (pp. 5). Bydgoszcz: Wydawnictwo AJG.
 12. Nowak, J. "Społeczeństwo Informatyczne geneza i definicje (Adobe Reader)" pp.1-5. Retrieved from : http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf
 13. Ozz, E. (2009). Management Information System (pp. 8-10, 18, 45-47, 105). Great Valley: Thomson Course Technology,
 14. Sokołowski, A. (2013). Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych.Retrieved from: www.statsoft.pl
 15. Stabryła, A. (1996). Zarządzanie rozwojem firmy (pp. 172-176, 196). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 16. Szymański, G., Blażlak, R. (2010). Information Systems in Management V, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Department of Informatics "The information technology influence on innovation processes within network organizations" pp.65-66. Warszawa:WULS Press.
 17. Tadeusiewicz, R.: Społeczność Internetu (pp.7-10). Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 18. Tarnawa, A., Zadura-Lichota P. (2012). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011 (pp.10). Retrieved from: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12554.pdf
 19. Wasilczuk, J.E. (2005). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne (pp.28). Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 20. Zeliaś, A., Pawelek, B., Wanat, S. (2002). Metody Statystyczne - Zadania i sprawdziany (pp.13).Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 21. Zieliński, M. (2011). Wstęp do metod statystycznych w naukach społecznych, podręcznik akademicki (pp.11) .Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu