BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flak Olaf (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Results of Observations of Managers Based on the System of Organizational Terms
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 89-102, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Teoria organizacji, Teoria grafów, Narzędzia zarządzania
Organisation theory, Graph theory, Management tools
Note
summ.
Abstract
This paper contains the latest results of observations based on the system of organizational terms and tools in transistorshead.com. The website consists of two prototypes of managerial tools - for setting goals and for describing tasks. The theoretical foundation for the tools is the system of organizational terms described in previous works of the author. Data collected by the tools lead to a recognition of patterns of users (managers) by a graph-based theory. In the paper there are introductory conclusions from using the method and tools in research. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciesielski, K., Pogoda, Z. (2008). Bezmiar matematycznej wyobraźni. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 2. Flak, O. (2013). Concept of Managerial Tools Based on the System of Organizational Terms. In: R. Knosala (Eds.), Innovations in Management and Production Engineering. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 3. Flak, O. (2008). Konceptualizacja układu wielkości organizacyjnych. In: A. Nalepka (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 4. Flak, O. (2012). Management Sciences. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Business and Non-profit Organizations Fading Increased Competition and Growing Customers' Demands. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 5. Flak, O. (being published). Theoretical Foundation for Managers' Behavior Analysis by Graph-Based Pattern Matching. In: Contemporary Management Quarterly.
 6. Flak, O. (2007). Układ wielkości organizacyjnych jako obiekt badań. In: A. Nalepka (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 7. Flak, O. (2010). Wymiary i wielkości mierzone w układzie wielkości organizacyjnych. In: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (Eds.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu.
 8. Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
 9. Krzyżanowski, K. (1985). Podstawy nauki zarządzania. Warszawa: PWN.
 10. Brink, C., Rewitzky, I. (2002). Three Dual Ontologies. Journal of Philosophical Logic, 31: 543-568.
 11. Prechtl, P. (2007). Wprowadzenie do filozofii języka. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 12. Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 13. Theodoridis, S., Koutroumbas, K. (2009). Pattern Recognition, Burlington: Elsevier.
 14. Wilson, R. J. (2012). Wprowadzenie do teorii grafów. Warszawa: PWN.
 15. Zieleniewski J. (1965). Organizacja zespołów ludzkich. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu