BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plata-Alf Dagmara (Kozminski University in Warsaw, Poland, PhD student)
Title
Marketing Communications in a Virtual Environment - Opportunities and Challenges for Companies in the Tourism Sector
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 117-128, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Komunikowanie marketingowe, Technologia informacyjna, Marketing internetowy
Marketing communication, Information Technology (IT), e-marketing
Note
summ.
Company
Booking.com
Booking.com
Abstract
The development of communication-information technology has led to the transfer of the communication process to a virtual environment influencing while at the same time providing an opportunity and a challenge for the development of marketing strategies. This article presents a literary overview aimed at clarifying key concepts and processes related to transformations in internet marketing, and systematizing definitions functioning in that field of science. As a part of the analysis, the article includes a case study of an internet marketing communication tool, and one of the major virtual tourist agents, Booking.com. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Booking.com, website of the world leader in booking accommodation online (http://www.booking.com).
 2. Budzanowska-Drzewiecka, M., Lipińska, A. (2012). Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw w opinii menedżerów. Kwartalnik Internetowy "Komunikacja Społeczna", 4, 12-26.
 3. Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Czekaj, J. (2000). Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 5. Doligalski, T. (2009). Sposoby budowania zaufania klientów do firmy w Internecie. In: L. Garbarski, J. Tkaczyk (Ed.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce (pp. 541-550). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 6. Doligalski, T. (2009). Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu. In: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (Ed.), Zarządzanie wartością klienta [Adobe Reader]. Warszawa: Poltext. Retrieved from http://www.doligalski.net/wp-content/uploads/2011/02/TDoligalski_Budowa_wartosci_klienta_z_wykorzystaniem_internetu_2011.02.06.pdf.
 7. Hsu, Y., Chen, K., Ting, Y. (2012). Travel review websites as innovative marketing venues for hotels. International Journal of Organizational Innovation, 5 (2), 179-212.
 8. Hyunmi, B., JoongHo, A., Youngseok, Ch. (2012). Helpfulness of Online Consumer Reviews: Readers' Objectives and Review Cues. International Journal of Electronic Commerce, 17 (2), 99-126.
 9. Janoś-Kresło, M., Mróz, B. (2006). Konsument i konsumpcja we wspó łczesnej gospodarce. Warszawa: Szkoła Głó wna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 10. Kolny, B., Kucia, M., Stolecka, A. (2012). Produkty i marki w opinii e-konsumentó w. Gliwice: Helion.
 11. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!. Warszawa: MT Biznes.
 12. Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 13. Mazurek, G.(2009). Wpływ zasobów informacyjnych internetu na zmniejszenie niepewności w procesach decyzyjnych konsumentów. In: L. Garbarski, J. Tkaczyk (Ed.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce (pp. 80-88). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 14. Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 15. Plata - Alf, D. (2013, 6 April). Zasoby informacyjne w marketingu obiektów hotelarskich [blog]. Retrieved from http://travelmarketing.pl/zasoby-informacyjne-w-marketingu-obiektow-hotelarskich-2/
 16. Scott, S., Orlikowski, W. (2010). Reconfiguring relations of accountability: the consequences of social media for the travel sector. Academy of Management Annual Meeting Proceedings. 1-6. doi: 10.5465/AMBPP.2010.54499679.
 17. Soava, G., Raduteanu, M.A. (2012, December). Marketing Activity in the Information Society. Paper presented at The International Conference Marketing - from Information to Decision.
 18. Steuer, J. (1992). Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. Journal of Communication, 42 (4), 73-93.
 19. Wiktor, J. (2001). Promocja - system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu