BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplak Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej in Lublin, Poland)
Title
Methods of Organization in Municipal Services
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 187-202, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Gospodarka komunalna, Usługi komunalne, Przekształcenia organizacyjne
Public utilities, Communal services, Organisational transformation
Note
summ.
Abstract
The article contains an analysis of methods of organization in municipal services in the years 2007-2011 within the sphere of public utility services in Poland. It consists of two parts. The first chapter describes methods of organization in municipal services and their evolution in transition. In this part, the author also points out the main issues and dilemmas related to methods of organization of public utilities. The second chapter contains an analysis of methods of organization in municipal services in selected industries and their impact on the provision of municipal services. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aziewicz T., (Ed.) (1994). Prywatyzacja usług komunalnych w Polsce, Gdańsk: IBGR, 32.
 2. Dochody i warunki życia ludności Polski (2012). Warszawa, GUS.
 3. Dudzik S. (1998). Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Kraków: Zakamycze, 1998,
 4. Gonet W. (2008). Uwagi o formach prowadzenia gospodarki komunalnej, 7-8 (211-212), Samorząd Terytorialny, 65-75.
 5. Internetowy System Analiz Samorządowych (SAS). Retrieved from http://www.sas24.org/.
 6. Jerzmanowski Z. (2008). Brakuje polityki komunalnej, 33 (883). Retrieved from http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=10&tx_news_pi1[action]=detail&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[news]=18779&tx_archives[controller]=Category&cHash=0191e856189547d9ef2536eb9e0d204f, [9.05.2013].
 7. K. Byjoch, S. Redeł. (2000). Prawo gospodarki komunalnej. Warszawa: PWN.
 8. Korczak J., Miruć A.(2012). Outsourcing komunalny na rzecz organizacji pożytku publicznego sferze pomocy społecznej w świetle najnowszych uregulowań prawnych. In: J. Blicharz (Ed.), Prawne aspekty prywatyzacji (pp. 153-191). Wrocław: PiEBC.
 9. Modras A.(2004). Status komunalnej spółki w świetle przepisów prawa administracyjnego, 7-8 (163-164), Samorząd Terytorialny, 60-74
 10. Sadowy M., Grzymała Z. (2005) Problemy zarządzania gospodarką komunalną. In: A. Zalewski (Ed), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (pp.277-332). Warszawa: SGH.
 11. The web pages of town councils.
 12. Szydło M. (2007). Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, 4 (99), Finanse Komunalne, 5-19.
 13. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 1997 nr 9.
 14. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U.1990 nr 16.
 15. Zagożdżon B. (2004). Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji, 9 (169), Samorząd Terytorialny, 39-63.
 16. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarczych w 1991 r. (1992). Warszawa: GUS, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu