BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamroży Marcin (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Tax Risk Management in the Area of Transfer Pricing
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 311-321, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ryzyko podatkowe, Zarządzanie ryzykiem, Ceny transferowe
Tax risk, Risk management, Transfer pricing
Note
summ.
Abstract
This paper aims to analyze the tax risk related to transfer pricing and methods of reducing it by Polish enterprises. Effective risk management requires identifying risk areas, quantifying the risk, as well as proper application of procedures that enable the reduction or an elimination of risk exposure. Creating or using adequate tax documentation, advance pricing agreements or internal transfer pricing procedures are the most important means of managing transfer pricing risk by Polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ault H.J., Arnold B.J. (2010), Comparative Income Taxation, Kluwer Law International, The Netherlands.
  2. Brzeziński B. (1997), Skutki stosowania cen transferowych w świetle unormowań europejskiego prawa podatkowego, Monitor Podatkowy (7), 193-197.
  3. Gumola M. (2006), Drugostronna korekta cen transferowych, Przegląd Podatkowy (12), 35-46.
  4. Jamroży M. (2010), Dokumentacja cen transferowych, Gdańsk, ODDK.
  5. Jamroży M. (2011), Zarządzanie ryzykiem podatkowym poprzez dokumentację podatkową, w: FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA nr 40, Zeszyty Naukowe nr 667, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 33-45
  6. Krasnodębski R. (1998), Opodatkowanie podmiotów powiązanych - w umowach zagranicznych, Glosa nr 5, 1-8.
  7. Markham, M. (2005), The transfer pricing of intangibles, Kluwer Law International, The Hague.
  8. Sojak S. (2001), Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
  9. Wyciślok, J. (2006), Ceny transferowe: Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Warszawa, C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu