BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojny Katarzyna (Cracow University of Economics in Cracow, Poland, PhD student)
Title
Determining and Identifying Financial Risks for Companies
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2013, vol. 12, s. 335-347, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bankructwo, Ryzyko finansowe, System wczesnego ostrzegania
Bankruptcy, Financial risk, Early warning system
Note
summ.
Abstract
Bankruptcy is a process registered in the operation of the free market economy. The basis for this phenomenon is very complex and it possesses economic, legal, and even social repercussions. With the recent financial crisis and the problems of many businesses in our country, it is certainty unfortunately that the issue of bankruptcy is still current and present in the present reality. With regard to the consequences of this phenomenon being of not only an economic nature but above all of a social one, it's worth looking to a rapid assessment of a company's financial problems, which a financial unit by unit analysis would give. This paper aims at showing the economic issues related to the financial risk of a company as well as attempting to form models for forecasting bankruptcy in individual cases in current Polish conditions. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boratyńska, K. (2009). Pomiar i klasyfikacja kosztów upadłości przedsiębiorstw na świecie i w Polsce. Wieś Jutra, 3, 175-185.
 2. Dec, P. (2011). Aneks [in]: E. Mączyńska (Ed.) Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 3. Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 153, 133-175.
 4. Hołda, A. & Nowak, W. (2002). Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 8 (64), 74.
 5. Hołda, A.(2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość, 5, 306.
 6. Hołda, A.(2006). Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 174, 53-86.
 7. Pałczyńska-Gościniak, R.(2001). Dylematy analizy finansowej w ocenie zasadności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 3(59), 14-24.
 8. Pieńkowska, M. (2004). Przewidywanie kryzysu, Nowe Życie Gospodarcze, 13 (374), 4-7.
 9. Pogodzińska, M., & Sojak, S. (1995). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, AUNC, Ekonomia XXV, 299, 53-61.
 10. Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Warszawa, Difin, 10-45.
 11. Prusak, B.(2010). Zalety i ograniczenia modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w: S. Morawska (Ed.), Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 12. Sokół, H. (2011). Przeżywalność przedsiębiorstwa. Czynniki wpływające na długość życia sektora MŚP w: E. Mączyńska (Ed.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
 13. Szczerbak, M., (2007 ). Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, [in]: B. Prusak, (ed ), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 14. Wędzki, D. (2004). Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania [in]: D. Zarzecki (ed.), Czas na pieniądz Zarządzanie finansami - finansowanie przedsiębiorstw UE t I, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 15. Waśniewski, T., & Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 16. www.coface.pl,
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu