BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (West Pomeranian University of Technology, Szczecin)
Title
Economic Activity of Farms Against Farms Countries of the European Union
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 4, s. 86-91, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne
Rural areas, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The development of an economic activity has been considered as a driving force for economic development, creating a chance to remove the rural population outside the agricultural sector. This article presents an analysis of the development of non-agricultural activities on farms in Poland and other countries in the European Union. A spatial variation in entrepreneurial farms in the EU in the years 2005, 2007 and 2010 indicated the dominant form of non-agricultural activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz, M. (2004). Krajobraz wiejski jako produkt wytwarzania w rolnictwie i ważny element popytu turystycznego. Turystyka w rozwoju lokalnym, ed. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, 187-199.
 2. Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 51.
 3. Agriculture, forestry and fishery statistics (2013). Eurostat Pocketbooks.
 4. Bański, J. (2012). Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich. Acta Stientiarum Polonorum, Administratio Locorum nr 11 (3).
 5. Cavallo, A., Davide, M., Viola, M. (2010). The traditional agrarian landscape: the role of cultural landscapes between human factors and environmental characters // Cultural Landscape, ECLAS European Council of Landscape Architecture Schools. - Istambul: Istanbul Technical University.
 6. Cloke, P. (2006). Conceptualizing rurality, in: Handbook of Rural Studies, ed. P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney. Sage Publications, London.
 7. Czyżewski, A., Kułyk, P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, ujęcie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11 (26), z. 2.
 8. Gilg, A. (1985). An introduction to rural geography. Edward Arnold, Baltimore.
 9. Huse, M., Gustavsen, T., Almedal, S. (1998). Tourism impact comparisons among Norwegian towns. Annals of Tourism Research nr 25 (3).
 10. Jaszczak, A., Žukovskis, J. (2011). Landscape valuation in development of rural tourism: case study of ostfriesland (Germany) Management theory and studies for rural business and infrastructure development. 2011. Nr. 5 (29). Research papers.
 11. Johannesson, G.P., Skaptadottir, U.D., Benediktsson, K. (2003). Coping with social capital? The cultural economy of tourism. Sociologia Ruralis nr 43 (I).
 12. Kaleta, A. (1998). Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju. Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, FAPA, UMK, SGGW, Toruń.
 13. Kłodziński, M., Rosner, A. (1996). Rola samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin pogranicza polsko-niemieckiego, in. Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, ed. Kłodziński M., Rosner A., Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 14. Kosmaczewska, J. (2013). Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 15. Kostrowicki, J. (1976). Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Przegląd Geograficzny, nr 4 (48).
 16. Saarinen, J. (2003). The regional economics of tourism in Northern Finland: the socio-economic implications of recent tourism development and future possibilities for regional development. Scandinavian Journal of tourism and Hospitality nr 3 (2).
 17. Sikorska-Wolak, I. (2009). Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości, in: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, ed. I. Sikorska-Wolak, Wydawnictwo SGGW, 23-34.
 18. Wibberley, G.P. (1972). Conflicts in the countrywide. Town and Country Planning nr 40.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu