BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczak Damian (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola opcji call w obligacjach zamiennych
The Role of the Call Option in Convertible Bonds
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 601-612, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Obligacje zamienne, Źródła finansowania, Opcje, Instrumenty dłużne
Convertible bonds, Source of financing, Options, Debt instrument
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn wykorzystania opcji call w obligacjach zamiennych. Analiza obejmowała 956 emisji długu hybrydowego z wbudowaną klauzulą call i put/call przeprowadzonych w latach 2004-2014 przez przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe mające swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że emitentami obligacji zamiennych z opcją call są spółki zdecydowanie mniej rentowne, ale w większym stopniu zaangażowane w realizację nowych inwestycji w porównaniu do firm, które decydują się na emisję obligacji put/call. Dołączenie opcji call najprawdopodobniej ma umożliwić im przedterminowe wymuszenie konwersji na obligatariuszach, jeżeli realizowane projekty inwestycyjne przyczynią się do poprawy ich wyników finansowych. Z kolei głównym motywem emisji obligacji put/call wydaje się chęć uniknięcia przez zarząd emisji niedowartościowanych akcji i podwyższenie kapitału własnego w późniejszym terminie. Emitenci mogą dołączać opcję call w celu zagwarantowania sobie możliwości przedterminowego wykupu obligacji, gdyby inwestorzy nie zdecydowali się na realizację opcji konwersji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the motives of using the call option in convertible debt. The analysis encompasses 956 issues of convertibles with the call and the put/call option carried out by the American enterprises from the service and manufacturing sector between 2004-2014. It turns out that the issuers of the callable convertibles are less profitable but have higher growth opportunities than the issuers of the bonds with the put/call provision. Adding the call option may help them to force conversion before maturity, if new investments increase their profitability. Using callable/putable convertibles may be aimed at avoiding an issue of undervalued shares and help companies to delay raising equity capital. They may detach the put/call option perhaps in order to get the right to redeem bonds before maturity, if bondholders do not convert debt into shares during a conversion period.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brennan M., Kraus A. (1987). Efficient Financing under Asymmetric Information. Journal of Finance, 42 (5), 1225-1243.
 2. Brennan M.J., Schwartz E.S. (1988). The Case for Convertibles. Journal of Applied Corporate Finance, 1 (2), 55-64.
 3. Chemmanur T., Simonyan K. (2010). What Drives the Issuance of Putable Convertibles: Risk-Shifting, Asymmetric Information, or Taxes? Financial Management, 39 (3), 1027-1068.
 4. Ekkayokkaya P., Gemmill G., Koufopoulos K. (2012). Why are Some Issues of Convertibles Callable and Others Not? Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2158237 (25.04.2016).
 5. Green R.C. (1984). Investment Incentives, Debt, and Warrants. Journal of Financial Economics, 13 (1), 115-136.
 6. Isagawa N. (2000). Convertible Debt: an Effective Financial Instrument to Control Managerial Opportunism. Review of Financial Economics, vol. 9 (12), 15-26.
 7. Isagawa N. (2002). Callable Convertible Debt under Managerial Entrenchment. Journal of Corporate Finance, 8 (3), 255-270.
 8. Jung M., Sullivan M.J. (2009). The Signaling Effects Associated with Convertible Debt Design. Journal of Business Research, 62 (12), 1358-1363.
 9. Korkeamaki T., Moore W.T. (2004). Convertible Bond Design and Capital Investment: The Role of Call Provisions. The Journal of Finance, 59 (1), 391-405.
 10. Mayers D. (1998). Why Firms Issue Convertible Bonds: The matching of Financial and Real Investment Options. Journal of Financial Economics, 47 (1), 83-102.
 11. Mayers D. (2000). Convertible Bonds Matching Financial and Real Options. Journal of Applied Corporate Finance, 13 (1), 8-21.
 12. Nyborg K. (1995). Convertible Debt as Delayed Equity: Forced versus Voluntary Conversion and the Information Role of Call Policy. Journal of Financial Intermediation, 4 (4), 358-395.
 13. Stein J.C. (1992). Convertible Bonds as Backdoor Equity Financing. Journal of Financial Economics, 32 (1), 3-21.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-50
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu