BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska-Szczepaniak Angelika (Uniwersytet Gdański)
Title
Determinanty finansowania społecznościowego
Determinants of Crowdfunding
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 613-622, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Finansowanie społecznościowe, Źródła finansowania
Crowdfunding, Source of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Finansowanie społecznościowe jest coraz popularniejszą formą finansowania. Dostęp do innych form pozyskania kapitału bywa niejednokrotnie utrudniony, szczególnie dla nowych przedsiębiorstw bez historii i wyników finansowych. Alternatywą często staje się finansowanie społecznościowe. Jednak ze względu na swą specyficzną formę, wiąże się ono z ryzykiem, którego zarówno inwestorzy, jak i pomysłodawcy nie zawsze są świadomi. Celem artykułu jest prezentacja i analiza szans oraz zagrożeń związanych z finansowaniem społecznościowym. Metody badawcze wykorzystane w pracy to przede wszystkim analiza i krytyka piśmiennictwa oraz badanie dokumentów. W wyniku przeprowadzonej analizy przedstawiono zalety i wady związane z finansowaniem społecznościowym.(abstrakt oryginalny)

Crowdfunding is an increasingly popular form of financing. Access to other forms of capital is often difficult, especially for new-sized entrprises without a history and financial performance. The alternative often becomes crowdfunding. However, due to its specific form, it involves the risk that both investors and originators are not always aware of. The aim of the article is to present and analyze the opportunities and risks associated with the financing of social networking. Research methods used in the work is primarily an analysis and critique of literature and study documents. The analysis shows the advantages and disadvantages associated with the financing of social networking.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. (2014). Crowdfunding. Tapping the right crown. Journal of Business Veturing, 29 (5).
 2. Crowdfunding in Europe (2016) (red.) D. Brüntje D., O. Gajda O., FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship. London: Springer.
 3. Crowdfunding Industry Report (2013). Massolution.
 4. Crowdfunding Industry Report (2015). Massolution.
 5. Cunningham W. M. (2012). The Jobs Act Crowdfunding for Small Businesses and Startups. New York: Apres.
 6. Dresner S. (2014). Crowdfunding. A Guide to Raising Capital on the Internet. New Jersey: John Wiley&Son.
 7. Funk A.S. (2016). Institutions Influencing the Evolution of Crowdfunding in China: A Review of the World Bank Report on Crowdfunding's Potential for the Developing World. W: D. Brüntje, O. Gajda (red.), Crowdfunding in Europe. FGF Studies in Small Business and Entrepreneurship. London: Springer.
 8. Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding. Working Papers Firms and Region. No. R2/2011. Karlsruhe: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI.
 9. http://www.danmarom.com/post/35627344098/a-framework-for-political-crowdfunding-lessons (20.10.2015).
 10. http://kickstarter.com (11.02.2016).
 11. Kahneman D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media Rodzina.
 12. Kappel T. (2009). Ex ante crowdfunding and the recording industry: A model for the U.S. Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, 29 (3), 375-385.
 13. Kędzierska-Szczepaniak A., Szczepaniak K. (2014). Kredyt czy leasing? Porównanie kosztów finansowania Inwestycji. Zarządzanie i Finanse/Journal of Management and Finance, 12 (4), 21-23.
 14. Kędzierska-Szczepaniak A., Szczepaniak K. (2015). Podatkowe aspekty crowdfundingu. Zarządzanie i Finanse/ Journal of Management and Finance, 13 (4/1), 19-30.
 15. Kleeman F., Gunter Voss G., Rieder K. (2008). Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work Throuh Crowdsourcing. Science, Technology&Innovation Studies, 4 (1).
 16. Kozioł-Nadolna K. (2015). Crowdfunding jako źródło finansowania innowacyjnych projektów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, 671-683.
 17. Król K. (2011). Finansowanie społecznościowe jako źródło finansowania przedsięwzięć w Polsce. Poznań.
 18. Lambert T., Schwienbacher A. (2010). An empirical analysis of crowdfunding. Social Science Research Network.
 19. Leimeister J.M. (2012). Crowdsourcing: Crowdfunding, crowdvoting, crowdcreation. Zeitschrift für Controlling und Management, 56, 388-392.
 20. Moritz A., Block J. (2014). Crowdfunding: A Literature Review and Research Directions. Social Science Research Networks, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2554444 (10.02.2016).
 21. Young T.E. (2013). The Everything Guide to Crowdfunding: Learn How to Use Social Media for Small Business Funding. FW Media, 16-17.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu