BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flak Olaf (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Management Science
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 9-18, rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Ontologia, Epistemologia
Management sciences, Ontology, Epistemology
Note
summ.
Abstract
This paper reflects on the development of management sciences. The author presents which a contemporary researcher encounters during his attempt to explain organizational reality and also some main approaches to theoretical and empirical research in sciences. The reflections are effects of several year of studies on the system of organizational terms. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ball P., Masa krytyczna, Wydawnictwo Insignis, Kraków 2007.
 2. Cole C., Chase S., Couch O., Clark M., Research Methodologies and Professional Practice: Considerations and Practicalities, The Electronic Journal of Business Research Methods, Volume 9 Issue 2 2011 (pp 141-151).
 3. Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań 2009.
 4. Darmer P., The subject(ivity) of management, Journal of Organizational Change Management, Vol. 13 No. 4, 2000, pp. 334-351.
 5. Deutsch D., Struktura rzeczywistooeci, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
 6. Glińska-Neweś A., Godziszewski B., Zarządzanie zasobami. [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 7. Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 8. Hicks H.G., Goronzy F., On Methodology In The Study Of Management And Organization, The Academy of Management Journal 1967.
 9. House R.J., Research Criteria and Methods for the Development of Management Theory, Administrative Science Quarterly, Johnson Graduate School of Management, Cornell University,1971.
 10. Koontz H., The management theory jungle [w:] Journal of the Academy of Management, 1961. vol. 4, No. 1
 11. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1965.
 12. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji, Wolters Luwers Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 13. Koźmiński A., Zawiślak A., O organizacji. Dwugłos względnie uporządkowany, PWE, Warszawa 1982.
 14. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 15. Masłyk-Musiał E., Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 16. Miś A., Filozofia współczesna, główne nurty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 17. Motycka A., Spory filozoficzne o racjonalność nauki. [w:] W kręgu filozofii, nauki, kultury i społeczeństwa, red. T. Buksiński, E. Bakszysz, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2009.
 18. Niemczyk J., Chciałbyś coś odkryć, Przegląd organizacji, 10/2009.
 19. Nowak S., Metodologia badaº socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
 20. Rokita J., Systemowe podejście do badaº nad zachowaniami organizacji, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 21. Searle J.R., Umysł. Krótkie wprowadzenie, Rebis, Poznań 2000.
 22. Shepherd D.A., Sutcliffe K.M., Inductive Top-Down Theorizing: A Source of New Theories of Organization, Academy of Management Review, 2011, Vol. 36, No. 2, 361-380.
 23. Stoner J. A. F., Wankel C., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 24. Sudoł S., Main Dilemas f Management Science, [w:] Organization and Management, No 1 (139), 2010.
 25. Sułkowski Ł., Utopia zarządzania, [w:] Przegląd organizacji, 11.2005.
 26. Szwec P., Cele i perspektywa krytycznej nauki o zarządzaniu, [w:] Przegląd organizacji, 7-8.2006.
 27. Thompson M., Ontological Shift Or Ontological Drift? Reality Claims, Epistemological Frameworks, And Theory Generation In Organization Studies, Academy of Management Review, 2011, Vol. 36, No. 4, 754-773.
 28. Verschuren P., Hartog R., Evaluation in Design-Oriented Research, Quality & Quantity, (2005) 39:733-762.
 29. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1978.
 30. Zimniewicz K., O potrzebie dyskusji na temat metod zarządzania, [w:] Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, red. J. Rokita, GWSH, Katowice 2008.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu