BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Asymmetry in the Relationship between Enterprises and Financial Institutions
Asymetria w relacjach między przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 691-697, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Asymetria informacji, Relacje organizacja-otoczenie, Przedsiębiorstwo, Instytucje finansowe
Information asymmetry, Organization-environment relations, Enterprises, Financial institutions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Asymetria informacji jest zjawiskiem dotyczącym działalności wielu podmiotów. Jest również ważnym elementem relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i instytucją finansową. Celem autora jest zwrócenie uwagi na asymetryczne relacje podmiotów, w kontekście relacji, której obie strony w nie mają równych szans i mocy. Powstająca nierówność jest wynikiem braku równowagi pomiędzy dwoma stronami umowy lub transakcji, tworząc podstawę do osiągnięcia przewagi jednej ze stron, a w konsekwencji możliwość wygenerowania pozytywnego rezultatu tylko po jednej stronie.(abstrakt oryginalny)

The asymmetry of information is a phenomenon of many business entities. It is also an important element of the relationship between the company and the financial institution. The aim of the paper is to draw attention to the asymmetrical relationship of entities in the context of a relationship where both parties do not have equal opportunities and power. The resulting inequality is the result of an imbalance between the two parties to the contract or transaction, creating a basis for achieving the advantage of one party and consequently the possibility to generate a positive result on one side only.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Jajuga T. (1998). Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Modigliani F., Miller M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 48.
  3. Ricardo N.B. (2003). Asymmetric Information in Financial Markets: Introduction and Applications. Cambridge University Press.
  4. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976). The theory of the firm: managerial behavior agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics.
  5. Ross S.A. (1977). The determination of financial structure: the incentive signaling approach. Bell Journal of Economics, 8, 675-692.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu