BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicki Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu
The Process of Information Security Management in the Crisis Conditions
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2016, nr 12, s. 22-32, bibliogr. 23 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Informacja, Bezpieczeństwo informacji, Zarządzanie wiedzą
Information, Information security, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem analizy jest proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu. Konstrukcja składa się z wprowadzenia, trzech zagadnień problematycznych oraz podsumowania. Początkowo autor zdefiniował pojęcie bezpieczeństwa informacji. Następnie omówił znaczenie roli i wiedzy w zarządzaniu organizacją odnosząc się do literatury zagranicznej W dalszym etapie przeanalizował procesy składające się na zarządzanie przez organizację bezpieczeństwem informacji w warunkach kryzysu. Na końcu zaś dokonał ekspozycji wyciągniętych wniosków.(abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is the management process of information security in the conditions of crisis. The construction consists of an introduction, three problematic issues and summary. Initially, the author defined the concept of information security. Then he presented the importance of the role and knowledge in the management of the organization, referring to foreign literature. In a further step he has analyzed the processes for the management of the organization information security in conditions of crisis. At the end of the exposure he has made conclusions drawn.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bazerman M.H., Watkins M.D., 2006, Zagrożenia do przewidzenia. Jak wykrywać oznaki kryzysów w firmie i gospodarce, Wyd. Helion, Gliwice.
 2. Cabała P., 2012, Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny Kraków, Kraków.
 3. Ciekanowski Z., Krysiński S., 2014, Zarządzanie kryzysowe w Polsce w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych jako sposób umacniania bezpieczeństwa państwa, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław.
 4. Crandall W. R., Parnell J.A., 2013, Crisis Management: Leading in the New Strategy Landscape, SAGE Publications, Washington.
 5. Drucker P., 2006, The Practice of Management, Harper Business, New York
 6. Gierszewska G., Romanowska M., 2002, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Gołaszewski J. ,2002, Informatyka w zarysie, Wyd. UWM, Olsztyn.
 8. Kisielnicki J., 2004, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 9. Klimkowski C., 2002, Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, Ekonomista nr 6, Wyd. Key Text, Warszawa, s. 846.
 10. Malara Z., 2009, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2-3, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UG, Sopot, s. 809-821
 11. Mikuła B., 2001, W kierunku organizacji inteligentnych - elementy nowoczesnego zarządzania, Wyd. Antykwa, Kraków.
 12. Nonaka I., H. Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzą w organizacji, Wyd. Poltext Warszawa.
 13. Pipkin D.L., 2002, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, Wyd Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 14. Ritzer G., Dean P., 2015, Globalization: A Basic Text, 2ndedition, Oxford University Press, Oxford.
 15. Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Skrzypek E., 2007, Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, w: Sitko-Lutek A.(red.), Polskie Firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wyd. PWN, Warszawa, s 92-93.
 17. Smith D., Elliott D., 2006, Key Readings in Cnsis Management: Systems and Structures for Prevention and Recovery, Publisher: Routledge, Indiana.
 18. Sutton R., Pfeffer J., 2006 , Hard Facts, Dangerous Half-Truths And Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based Management, Harvard Business Review Press, Boston.
 19. Sydanmaanlakka P., 2002, An Intelligent Organization: Integrating Performance, Competence and Knowledge Management, Oxford University Press, Oxford.
 20. Wierzbicki S., 2016, Rola globalizacji we współczesnym świecie. Polityka. Ekonomia. Bezpieczeństwo. Społeczeństwo. Kultura, Wyd SOPHIA, Katowice.
 21. Wyrębek H., 2014, Motywowanie pracowników w procesie zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym w przedsiębiorstwie - aspekt teoretyczny, w: Kardas J. S., E. Bombiak E. (red), Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. UP-H, Siedlce, s. 100.
 22. Zelek A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Wyd. ORGMASZ, Warszawa.
 23. Żur A., 2005 , Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 671, s. 152.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu