BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units
Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 729-736, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Społeczna odpowiedzialność biznesu, Sprawozdawczość finansowa
Local government units, Corporate Social Responsibility (CSR), Financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - próba przedstawienia możliwości raportowania odpowiedzialności społecznej biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodologię badań literaturowych oraz studium przypadku. Fragmenty systemu społecznej odpowiedzialności opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały wykorzystane do przedstawienia zasad przygotowania raportu odpowiedzialności społecznej biznesu. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić rolę odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazać jego wpływ na ocenę efektów ich funkcjonowania. Oryginalność/wartość - Wnioski z przeprowadzonych wskazują, że raportowanie odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego pozwala na budowanie potencjału instytucjonalnego oraz ocenę efektów ich funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)

Aim - an attempt to present the potential of corporate social responsibility reporting in local government units. Methodology of the research - The elaboration is based on the methodology of literature research and a case study. In order to present the principles of making corporate social responsibility reports I used fragments of the social responsibility system elaborated by the Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship. Result - On the basis of the conducted research I was able to demonstrate the importance of social responsibility in local government units and indicate its influence on the evaluation of the units' operations. Originality/value - According to the results of the conducted research, social responsibility reporting in local government units allows for the development of institutional potential and an evaluation of the effectiveness of the units' operations.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ates Z., Buttgen M. (2011). Corporate social responsibility in the public service sector: towards a sustainability balanced scorecard for local public enterprises. ZogU, 34, 3.
 2. Dobija M. (2008). Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Directive of the European Parliament and Board - 22 October 2014 (2014/95/UE) constituting amendment of the directive 2013/34/UE on revealing non-financial information and information on the diversity by some large units and groups [L 330/1, 2014].
 4. Hazlett S-A, McAdam R., Murray L. (2007). From quality management to social responsible organizations: the case for CSR, International Journal of Quality & Reliability Management, 24, 7.
 5. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2013). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 6. Kamela-Sowińska A. (2015). Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
 7. Karmańska A. (2010). Zmiany w rachunkowości. In: E. Mączyńska, Z. Messner (eds.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe. Warszawa: PTE, SKwP.
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2007). Management. Theory and practice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Mc Nabb D.E., King G.J., Petersons A. (2010). The evolution of public trust and social responsibility in the Baltics. EBS Review, 27.
 10. Social responsibility in the Office of Marshall of the Mazowieckie Voivodship.
 11. Zysnarska A. (2014). Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Gdańsk: ODDK.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-61
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu