BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ekspansja globalna polskich przedsiębiorstw XXI w. - perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej z Islamską Republiką Iranu
Global Expansion of Polish Companies of XXI Century - Prospects of Economic Development with Islamic Republic of Iran
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (8), 2016, nr 306, s. 34-46, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Handel zagraniczny przedsiębiorstwa, Eksport, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
Foreign trade, Foreign trade enterprises, Export, Globalization of enterprise activity
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Iran
Poland, Iran
Abstract
Przedmiotem badań jest stan wymiany handlowej między Rzeczpospolitą Polską i Islamską Republiką Iranu oraz perspektywy jej rozwoju. W wyniku rozwoju programu nuklearnego Unia Europejska i Stany Zjednoczone wprowadziły na Iran szereg sankcji ekonomicznych, które odizolowały irańską gospodarkę od zagranicznych dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Porozumienie zawarte w styczniu 2016 r. ponownie otworzyło rynek irański, kreując również szanse dla polskich przedsiębiorstw. Będą się one jednak zmagały z licznymi utrudnieniami i zagrożeniami, wynikającymi głównie ze "świeżości" nowo otwartego rynku, a także kultury i zwyczajów w tym kraju. Z drugiej strony mogą odnieść sukces konkurując na wysoce perspektywicznym irańskim rynku.(abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the state of trade between Poland and Islamic Republic of Iran and its prospects. As a result of development of a nuclear program, the European Union and United States imposed numerous economic sanctions against Iran, which isolated Iran and its economy from foreign consumer goods and investments. Nuclear agreement reached in January 2016 reopened Iranian market and created a range of trade opportunities also for Polish companies. Even taking into account business and cultural differences they will however face numerous difficulties and threats. On the other hand Polish companies may reach new prospective market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aminifard A. (2013), The Effect of Sanctions on Iran's Economy: Solutions and Prospects, The Asan Institute for Policy Studies, Seoul.
 2. Economist Intelligence Unit (2013), Iran: Fact Sheet, London.
 3. Griffin R. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. GUS (2013), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Warszawa.
 5. GUS (2016a), Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2015 r., Warszawa.
 6. GUS (2016b), Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Warszawa.
 7. Habibi N. (2008), The Iranian Economy in the Shadow of Economic Sanctions, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, Waltham, MA.
 8. Hannam & Partners (2015), The Mining Industry in Iran, London.
 9. Herman-Łukasik A., Janicka B., Szczepanik K., red. (2010), Stosunki dyplomatyczne. Polski. Informator, t. 4: Afryka i Bliski Wschód 1918-2009, Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją MSZ, Askon, Warszawa.
 10. Jędralska K. (2003), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 11. Maleszyk E. (2007), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw handlowych, "Gospodarka Narodowa", nr 9 , s. 79-98.
 12. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), Cohesion Policy 2014-2020 in Poland, Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Warszawa.
 13. Ministerstwo Rozwoju (2016), Ocena sytuacji w handlu zagranicznym w 2015 roku, Departament Strategii i Rozwoju, Warszawa.
 14. Parker B. (1998), Globalization and Business Practice. Managing across Boundaries, Sage Publications, London.
 15. Pew Research Center (2013), Global Views of Iran Overwhelmingly Negative, Washington, DC.
 16. Roland Berger Strategy Consultants (2015), How to Do Business in Iran Successfully, Munich.
 17. Rudny W. (2015), Modele biznesowe a proces tworzenia wartości w gospodarce cyfrowej, "Zarządzanie i Finanse", nr 13 , s. 133-146.
 18. Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 19. Sasnal P., red. (2014), Kierunek Iran! Stosunki polsko-irańskie i możliwości ich rozwoju, PISM, Warszawa.
 20. Strategor (2001), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 21. World Bank (2016), Doing Business 2017: Equal Opportunity for All, Washington, DC.
 22. [www 1] http://auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/ Iran (dostęp: 1.11.2016).
 23. [www 2] http://lotos.pl/2337/poznaj_lotos/dzialalnosc_spolki/energiadlapolski (dostęp: 13.11.2016).
 24. [www 3] http://msz.gov.pl/resource/aaf21c98-4082-45c9-996c-a6f6c6a40a7b:JCR (dostęp: 22.11.2016).
 25. [www 4] http://pb.pl/polska-byla-zielona-wyspa-828524 (dostęp: 30.01.2017).
 26. [www 5] http://worldbank.org/en/country/iran/publication/economic-outlook-spring-2016 (dostęp: 3.11.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
2449-5638
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu