BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Analiza wariantów wyszczuplania procesów na przykładzie wydania decyzji administracyjnej
An Analysis of Slimming Process on the Example of the Administrative Decision
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2016, nr 4 (82) Cz.1, s. 793-804, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie procesowe, Podejmowanie decyzji, Efektywna administracja, Odchudzone zarządzanie
Processing management, Decision making, Effective administration, Lean management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja możliwości wykorzystania nowych podejść do projektowania procesów w administracji na przykładzie wydania decyzji administracyjnej. Metodologia badania - Analiza literatury i badań światowych oraz studium przypadku firmy z branży usług komunalnych. Wynik - W artykule zaprezentowano rolę i znaczenie projektowania w operacyjnym zarządzaniu procesami administracyjnymi. Na podstawie studium przypadku wykazano przydatność wybranych podejść projektowych oraz przedstawiono efekty jego wprowadzenia. Oryginalność/wartość - Artykuł posiada walory praktyczne, a jego oryginalność i wartość wynika z unikatowego podejścia do projektowania procesów w miejskim przedsiębiorstwie komunalnym.(abstrakt oryginalny)

Presentation of capabilities of using new approaches to the design process in the administration on the example of the administrative decision. Methodology of research - Analysis of literature, worldwide studies and studies about example services with are made by companies from the municipal industry. Outcome - Article presented the role and design meaning in operating management process in administration. Based on example studies its demonstrated the usefulness of selected design approaches and shows the effect of its introduction. Value - This article has a lot of practicality and its novelty is result of a unique approach to designing and arranging process in urban municipal establishment.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ackoff R., Magidson J., Addison H. (2007). Projektowanie ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  2. Dudek M., (2016a). Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania. Warszawa: Difin.
  3. Dudek M., (2016b). Szczupłe systemy wytwarzania. Warszawa: Difin.
  4. Dudek M., Sobczak J., Ziętara P. (2014). Szczupłe projektowanie systemów produkcji klasy światowej. W: M. Dudek, A. Madyda, D. Sala, W. Waszkielewicz (red.), Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji. Kraków: Wydawnictwa AGH.
  5. Locher D. (2012). Lean w biurze i usługach. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
  6. Stabryła A. (2012). Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania. Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie, 20 (1).
  7. Womack J.P., Jones D.T. (2018). Lean thinking - szczupłe myślenie. Wrocław: Wydawnictwo ProdPress.com.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-66
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu