BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flieger Michał (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland), Kołodziejczyk Agnieszka (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Product Innovations in Processes of Mature Non-Profit Organizations - Case Study : a Government District Office
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 85-96, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami, Efektywność, Organizacje non-profit
Process management, Effectiveness, Non-profit organisations
Note
summ.
Abstract
Public sectors use the benefits which result from innovative solutions that are used in business practice. Implementation of modern management methods can influence functioning of public entities. In the article, barriers for perspectives of proinnovative implementations in the public sector are presented and can be an inspiration for further research. The empirical part of the article characterizes the product innovation in processes of a mature organization based data from a district office taken as a case study. An analysis of public processes in this public entity - Śrem Municipal Office - is presented. Based on the research conducted, conclusions were drawn that the office has reached the highest level of process maturity, and continues to carry out the process of innovative management and knowledge diffusion within the scope of the public sector. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bobera J., A. Władyka, M. Zawicki, Katalog Narzędzi Rozwoju Instytucjonalnego, Cracow Economic University, Cracow 2004
 2. Bogdanienki J., Kuzela M., Sobczak I., Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw : collective work - Toruń : Adam Marszałek Publishing Company, Toruń 2007
 3. Burkette G.D. Hedley T. P., The Truth about Economic Value Added, CPA Journal, Vol. 67, No. 7, July 1997
 4. Camp R. C., Benchmarking - The Search for Industry Best Practises That Lead to Superior Performance, in: A. Rolstadas, Benchmarking - Theory and Practice, Chapman&Hall, London 1995
 5. Cellary W., "Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej innowacyjności potrzeba w Polsce?, Opening conference for the project "Enterprising PhD student - investment in innovative development of the region", Wrocław 2011
 6. Czekaj J., Lisiński M. [ed.], Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Cracow Economic University, Kraków 2011
 7. Flieger M., Usprawnienia systemu zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej gmin, Przegląd Ekonomiczny, No 2/2011
 8. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmotów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warsaw 2010
 9. Kowalak R., Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wrocław University of Economics Publishing, Wrocław 2009
 10. Leksykon zarządzania, Difin, Warsaw 2004
 11. Nowosielski S., Procesy gospodarcze w organizacjach, in: Procesy i projekty logistyczne, [ed.] S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008
 12. Olszewska B. [ed.], Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wrocław University of Economics Publishing, Wrocław 2008
 13. Pacholski L., Trzcieliński S., Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, Institute of Management Engineering of Poznań University of Technology, Poznań 2003
 14. PARP, Conference Materials [in:] Popytowe podejście do tworzenia innowacji, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Polish Agency for Enterprise Development, Wrocław 2011
 15. Perechuda K., Srzednicki A., Cieśliński W., Zarządzanie procesem jako instrument doskonalenia efektywności przedsiębiorstwa, in: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się Europie, [ed.] W. Wawak, t.3, Jagiellonian University Publishing, Kraków 2000
 16. Prudzienica M., Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami, red: S. Nowosielski, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław 2009
 17. Rogoziński K., Sfera publiczna fundamentem sektora usług publicznych, in: Zarządzanie usługami publicznymi, [ed.] B. Kożuch, Scientific Society of Modern Management, Cracow 2008
 18. Steinmann H., G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław University of Technology Publishing, Wrocław 1995
 19. Stewart G. B., The Quest for Value: A Guide for Senior Managers, Harper Business, New York 1991
 20. Swinburn G., Goga S., Murphy F., Podręcznik Lokalnego Rozwoju Gospodarczego. Produkt sieci Miast Przemian, LEDPrimer_PL.pdf., 2000
 21. Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw : collective work / edited by Jerzy Bogdanienka, Marcin Kuzel, Iwona Sobczak. - Toruń : Adam Marszałek Publishing Company, 2007
 22. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu