BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska-Dzioboń Bianka (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Unemployment among University Graduates and the Structure of Education in Poland at the Tertiary Level
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 110-125, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Bezrobocie, Szkolnictwo wyższe, Potrzeby rynku, Rynek pracy
Unemployment, Higher education, Market needs, Labour market
Note
summ.
Abstract
The purpose of this article is to bring into light the changes in the patterns of unemployment among university graduates in the Malopolska region over the period 2007-2011 against a background of changes in the structure of education in Poland. To perform a comparative analysis of changes in the pattern of unemployment among graduates, the Malopolska region was selected because, according to GUS data, this region is one of the largest academic centers in Poland. This article will at a later time present the main issues relating to tertiary education in light of challenges posed by the Polish labor market. Subsequently the method of analysis will also be discussed as will the dynamics and structure of higher education at levels currently existing in Poland. Following that will be an assessment of changes in the patterns of unemployment among university graduates in the region. The last part of the article presents the main conclusions formulated on the basis of theoretical and empirical analyzes outlined throughout this article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchner-Jeziorska A., System edukacji a potencjał modernizacyjny społeczeństwa, "Nauka i szkolnictwo wyższe", 1996, nr 7.
 2. Dane dotyczące liczby bezrobotnych wśród osób z wyższym wykształceniem w Małopolsce w latach 2007-2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2012.
 3. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J., Szkolnictwo wyższe w Polsce, MNiSW, Warszawa 2007.
 4. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Raport Ernst & Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2009, Listopad.
 5. Gyimah-Brempong K., Paddison O., Mitiku W., Higher Education and Economic Growth in Africa, "Journal of Development Studies" 2006, Vol. 42, No. 3, s. 509-529.
 6. Kozak K., UK: Absolwenci szkół nic nie umieją, MojaWyspa.co.uk, 2012.
 7. Kruczkowska M., W Chinach miliony absolwentów wyższych uczelni są bez pracy, 2009.
 8. Levin H.M., Driver C.E., 1994, Estimating the Costs of an Educational Voucher System [in:] Selected Papers in School Finance, Stanford University, 1994.
 9. Mazur W., Rząd zaniedbał szkolnictwo niższe i wyższe, "Nasza Polska" 2012, Nr 18 (861), 2 maja.
 10. Musialik R., Instytucje polskiego szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt nr 14, Rzeszów 2009.
 11. OECD, Education at a Glance, OECD 2008.
 12. OECD, Higher Education to 2030, OECD 2008.
 13. OECD, Tertiary Education Reviews: Poland, OECD 2007.
 14. Rocznik Statystyczny za lata 2002-2011. Dane dotyczące absolwentów szkół wyższych w Polsce w latach 2000 - 2010 według kierunków kształcenia, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2002-2011.
 15. Romer P., Human capital and growth: theory and evidence, "Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy" 1990, Vol. 32, 251-286.
 16. Sendrowicz B., Piątkowska M., Studenci dla "Gazety": o nauce praktycznych umiejętności na uczelniach nie ma mowy, "Gazeta" 2012, 23 kwietnia.
 17. The Role of Higher Education in Economic Development, Northern Illinois University, 2005, May.
 18. Zadroga A., Dobra uczelnia = dobra praca, "Gazeta Wyborcza" 2011, 17 października.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu