BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolud Katarzyna (Beskidzkie Towarzystwo Edukacyjne, Poland)
Title
Residential Real Estate Management with the Use of Outsourcing on the Example of Selected Workplace
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 126-141, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Outsourcing, Nieruchomości mieszkaniowe, Zarządzanie nieruchomościami
Outsourcing, Real estate housing, Real estate management
Note
summ.
Abstract
This article concerns the process of real estate management, including residential ones, to which a selected workplace was analysed in cooperation with external suppliers and contractors in the implementation of outsourcing in real estate management procedures in accordance with the workplace's methods of work. The determined scope of outsourcing has operational, organizational and economic outcomes. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Encyklopedia wiedzy i nieruchomościach, Europejski Instytut Nieruchomości oraz Krakowski Instytut Nieruchomości, Warszawa - Kraków 2008
  2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
  3. Nalepka A.: Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006
  4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 nr 226 poz. 1817)
  5. Śliwiński A.: Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
  6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741, z późn. zm., ostatnia zmiana dokonana ustawą z 28 lipca 2011r., opublikowana w Dz. U. 2011 nr 187 poz. 1110)
  7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 16 z późn. zm., ostatnia zmiana dokonana ustawą z dnia 11 marca 2011r., opublikowaną w Dz. U. 2011 nr 85 poz. 458)
  8. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U.1991 nr 101 poz. 444, z późn. zm., ostatnia zmiana dokonana ustawą z dnia 17 grudnia 2010r., opublikowana w Dz. U. 2011 nr 34 poz. 170)
  9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm., ostatnia zmiana dokonana ustawą z dnia 25 lutego 2011 r., opublikowana w Dz.U.2011 nr 87 poz. 484)
  10. Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska - Stasiak, Valor, Warszawa 2000
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu