BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwak Wioletta (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Poland)
Title
Planning Marketing Strategies in Non-Profit Organizations - Presentation of the Direct Research Results
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 187-196, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Planowanie marketingowe, Strategia marketingowa, Zarządzanie organizacją non-profit, Interesariusze
Marketing planning, Marketing strategy, Management of non-profit organization, Stakeholders
Note
summ.
Scientific paper financed from resources on science in 2008- 2010 as a research project
Abstract
The aim of this paper is to present the issues connected with planning marketing strategies by non-profit organizations. The paper presents selected results of direct research conducted in 2009. The survey covered private non-profit organizations (non-government organizations) in three provinces: Malopolska, Podkarpacie and Silesia. The presented results of the research concern the mission and goals of organizations, planning their activities (including marketing activities) and foundations on which marketing strategies are based. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, MT Biznes, Warszawa 2010
  2. Lambin J. J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
  3. Leksykon marketingu, pr. zbior. pod red., J. Altkorna, T. Kramera, PWE, Warszawa 1998
  4. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004
  5. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007
  6. Pomykalski A., Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  7. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000
  8. Witek-Crabb A., Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit, in: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, collective work, edited by A. Nalepka, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu