BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małysko Jacek (University of Rzeszów, Poland)
Title
Local Commune Administration as a Regulator of the Local Water Supply and Sewage Disposal Services Market
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 269-278, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Usługi publiczne, Monopol, Sieć wodociągowa, Infrastruktura
Public services, Monopoly, Water supply network, Infrastructure
Note
summ.
Abstract
In this article the author discusses problems related to the regulation of water and sewage disposal services market. In the beginning he describes the processes of water supply and sewage disposal taken by the local commune administration as a natural monopoly. Next he characterizes the structure of this market in Poland. Then he presents the role of local commune administration as a regulator. The author concludes by evaluating the existing Polish system of regulating water supply and sewage disposal services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2003.
 2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków 2001.
 4. Dziembowski Z., Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, PWE, Warszawa 1983.
 5. Informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego w roku 2008, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2009.
 6. Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodnokanalizacyjnym, Raport UOKiK 2011.
 7. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
 8. Kopańska A., Bartczak A., Siwińska-Gorzelak J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 9. Marketing usług, red. A. Styś, PWE, Warszawa 2003.
 10. Kowalczyk J., Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 11. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 12. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, AGH, Warszawa 2005.
 14. Porter M. E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.
 15. Prawo gospodarcze. Kompendium, red. J. Olszewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 16. Sadowy M., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Kielcach, Siedlce 2010.
 17. Shleifer A., A theory of yardstick competition, "Rand Journal of Economics" 1985, nr 3.
 18. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 19. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, druk sejmowy nr 2316.
 20. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu