BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pater Beata (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Title
Image and Communication of Polish National Parks
Source
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, 2012, vol. 11, s. 279-291, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Komunikowanie, Parki narodowe, Wizerunek marki
Communication, National parks, Brand image
Note
summ.
Abstract
This paper contains the analysis and evaluation of image and social communications in national parks in Poland. It is based on the results of research conducted by 'Starcom MediaVest Group "on behalf of the Tatra National Park. The purpose of intentional communication activity is to increase trust in activities undertaken by the institution to improve public perception and acceptance. This paper summarizes the communicative picture and image of national parks in Poland. It is an attempt to assess whether image-building and communication activities vital to the goods and services market are also needed for national parks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Folga R., Tański W., Komunikacja społeczna w procesie świadczenia usług publicznych, "Współczesne Zarządzanie", 2008, nr 3, s. 102-111.
  2. Matysik J., Jak Cię widzą tak Cię piszą, "Marketing w Praktyce, 2009, nr 5, s.10-13.
  3. Piątkowska M., Marka i wizerunek jednostki terytorialnej- koncepcja i uwarunkowania, "Marketing i Rynek", 2010, nr 1, s. 13-17.
  4. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
  5. Szwajca D., Jak zmienić wizerunek miasta, "Marketing i Rynek", 2009, nr 2, s. 21-26.
  6. Ministerstwo Środowiska, http://www.mos.gov.pl.
  7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 880)
Cited by
Show
ISSN
2543-540X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu